Advertisement
| Mapa Serwisu Mapa Serwisu | Galeria fotografii Galeria fotografii | Kontakt | Biuletyn Informacji Publicznej | Archiwalna wersja BIP |
poniedziałek, 10 grudzień 2018   
Menu serwisu
Strona główna
Nasza Gmina
Położenie
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Oświata
Biblioteki
Władze Gminy Słupca
Ochrona danych osobowych
Alkohole - wykaz
Dyżury aptek
Gminny kalendarz imprez
Przewodnik po urzędzie
Rada Gminy
Organizacje pozarządowe
Referendum 2015
Wybory ławników 2016-2019
Wybory samorządowe 2014
CAF-Wspólna Metoda Oceny
Kwalifikacje atutem w pracy
Komisje Rady
Herb Gminy
Zabytki
Gospodarka
Poradnik przedsiębiorcy
Turystyka
Weimar i Słupca - oficjalni partnerzy
Sołectwa
Telefony alarmowe
Prawo lokalne
Akty normatywne i inne akty prawne
Wzory dokumentów
Przetargi - nieruchomości
Zamówienia publiczne
Przetargi - archiwum
Plany zamówień publicznych
Zamówienia publiczne pon. 30 tyś Euro
Ogłoszenia i informacje
Badania ankietowe
Niezbędne programy.
Ochrona środowiska
Energia wiatrowa
Program ochrony środowiska
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr działalności regulowanej
Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestr planów miejscowych
Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Archiwum aktualności
Badanie satysfakcji klienta
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupca
Rolnictwo
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Słupca
Fundusz Sołecki
Cyfrowe samorządy - POWER
100 rocznica Odzyskania Niepodległości
Informacje z ZUS
Wybory samorządowe 2018
Separator

Separator

Separator

Separator

100 rocznica Odzyskania Niepodległości

BIP_LOGO

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy


Separator

Separator

pl.id

Separator

Separator

Europa

Separator

Separator

Prawo miejscowe

Separator

Separator

Dzienniki Urzędowe RP

Separator

Separator

Statystyka
odwiedzających: 4517880


Strona główna arrow Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
17.04.2018 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017 Drukuj E-mail
Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Drukuj E-mail
pdf_icon Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: szkła i torzyw sztucznych
08.05.2014 r. Informacja Drukuj E-mail

Kontener Informacja

Wójt Gminy Słupca informuje, że mieszkańcy Gminy Słupca mogą bezpłatnie dostarczać odpady budowlane typu:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- gruz ceglany,
- kamienie

Czytaj całość...
Wzór deklaracji. Drukuj E-mail

DeklaracjaSZANOWNY MIESZKAŃCU!!!

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku zobowiązana do odbioru odpadów będzie gmina, a nie jak do tej pory przedsiębiorstwo, z którym właściciel nieruchomości podpisywał umowę na ich wywóz. Odpady z nieruchomości zamieszkałych będzie mógł odebrać wyłącznie przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę w drodze przetargu.

Czytaj całość...
Apel do mieszkańców Drukuj E-mail
PDF Ico Apel do mieszkańców
Wykaz przedsiębiorców Drukuj E-mail

pdf_iconWykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu nieczystości płynnych z terenu gm. Słupca.

pdf_icon Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Słupca.

1.02.2018 r. Informacja Drukuj E-mail
24.04.2018 r. KOMUNIKAT Drukuj E-mail
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU NA 2018 ROK
Informujemy, iż w okresie od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. można składać w urzędach gmin powiatu słupeckiego wnioski o sfinansowanie kosztów związanych likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Czytaj całość...
25.04.2017 r. Komunikat - nabór wniosków na usuwanie azbestu na 2017 rok Drukuj E-mail
Informujemy, iż w okresie od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. można składać w urzędach gmin powiatu słupeckiego wnioski o sfinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.


Czytaj całość...
13.12.2013r. Program usuwania azbestu Drukuj E-mail

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupca na lata 2013-2032. Więcej informacji w załącznikach, proszę kliknąć aby wyświetlić.

Uchwała nr XXXIX/249/2013
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Drukuj E-mail
PDF Ico INFORMACJA o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Słupca
08.11.2018 r. Harmonogram odbioru śmieci Drukuj E-mail
Urząd Gminy w Słupcy informuje, że w dniu 12.11.2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. będzie dokonywał odbioru odpadów zmieszanych zgodnie z harmonogramem.

22.10.20118 r. Informacja Drukuj E-mail

25.09.2018 r. Informacja Drukuj E-mail
Urząd Gminy w Słupcy informuje, że do 30.09.2018r. istnieje możliwość wykupienia pojemników do  gromadzenia popiołu i odpadów ulegających biodegradacji od firmy Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o.o.
W celu zakupienia pojemnika należy skontaktować się z firmą Eko-Skórtex Gizałki Sp. z o.o. tel. 62 7411252 wew. 17,18,19
oraz dokonać przelewu za pojemnik na nr konta: 59 1090 1216 0000 0001 3637 1645.

Czytaj całość...
18.07.2018 r. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Drukuj E-mail
Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Słupca.

20.03.2018 r. Wykaz Drukuj E-mail
Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupca zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - proszę kliknąć, aby wyświetlić
Informacja Drukuj E-mail
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Słupca na rok 2018.

Poszczególne miejscowości, których dotyczy harmonogram
Harmonogram odbioru odpadów
SM1:Cienin Zaborny - Cienin Kościelny - Cienin Perze - Pokoje - Nowa Wieś/Słupca - Zacisze - Zaborze - Grzybków - Jaworowo - Młodojewo - Zastawie - Marcewo - Marcewek
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
SM2: Gółkowo - Kowalewo Opactwo Wieś - Kowalewo Opactwo Parcele - Wola Koszucka Parcele - Rokosz - Wilczna - Cienin Kolonia - Rozalin/Słupca - Kluczewnica - Kowalewo Góry - Poniatówek
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
SM3: Czerwonka - Kąty - Kąty/Słupca - Kotunia - Borki - Gółkowo - Grobla - Koszuty Parcele - Bielawy - Młodojewo Parcele - Czesławowo - Żelazków - Drążna
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
SM4: Kochowo - Róża - Józefowo - Kotunia - Korwin - Niezgoda - Posada - Piotrowice - Koszuty Parcele - Bielawy
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
S1+2: Wierzbocice - Kąty/Słupca - Kotunia - Gółkowo - Borki
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
S3+8: Kowalewo Sołectwo - Kowalewo Opactwo Wieś - Wola Koszucka Parcele - Kowalewo Opactwo Parcele - Poniatówek - Wierzbno - Kotunia
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
S4+9: Kowalewo Góry - Kowalewo Opactwo Parcele - Kowalewo Opactwo Wieś - Rokosz - Kunowo - Wilczna - Cienin Kolonia - Cienin Kościelny - Kamień - Pępocin - Pokoje 
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
S5: Młodojewo  - Józefowo - Korwin - Jaworowo - Meszna - Zastawie - Marcewo - Marcewek - MichałowoProszę kliknąć, aby wyświetlić
S6: Pokoje - Cienin Zaborny - Cienin Zaborny Parcele - Cienin Perze - Cienin Kościelny
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
S7: Koszuty Parcele - Żelazków - Młodojewo Parcele - Szkudłówka - Marcewek - Drążna - Nowa Wieś - Zacisze - Grzybków - BenignowoProszę kliknąć, aby wyświetlić
S10: Piotrowice
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
S11: Grobla - Koszuty Duże - koszuty Parcele - Rozalin - Koszuty Małe - BielawyProszę kliknąć, aby wyświetlić


09.01.2018 r. Informacja Drukuj E-mail
Informujemy, że w 2018 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie.

Stawki miesięczne tej opłaty na terenie gminy Słupca wynoszą:
- 10,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 30,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady odbierane są w sposób nieselektywny.

05.06.2016 r. Informacja Drukuj E-mail
25.05.2017 r. Informacja Drukuj E-mail
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Słupca na rok 2017.

Poszczególne miejscowości, których dotyczy harmonogram
Harmonogram odbioru odpadów
Gółkowo - Kowalewo Opactwo Wieś - Kowalewo Opactwo Parcele - Wola Koszucka Parcele - Rokosz - Wilczna - Cienin Kolonia-Rozalin - Kluczewnica -Kowalewo Góry - Poniatówek
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Cienin Zaborny - Cienin Kościelny - Cienin Perze - Pokoje - Nowa Wieś - Zacisze - Zaborze - Grzybków - Jaworowo - Młodojewo - Zastawie - Marcewo - Marcewek
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Czerwonka - Kąty - Kąty/Słupca - Kotunia - Borki - Gółkowo - Grobla - Koszuty Parcele - Bielawy - Młodojewo Parcele - Czesławowo - Żelazków - Drążna
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Kochowo - Róża - Józefowo - Kotunia - Korwin - Niezgoda - Posada - Piotrowice - Koszuty Parcele - Bielawy
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Wierzbocice - Kąty/Słupca - Kotunia - Gółkowo - Borki
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Kowalewo Sołectwo - Kowalewo Opactwo Wieś - Wola Koszucka Parcele - Kowalewo Opactwo Parcele - Poniatówek - Wierzbno - Kotunia
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Kowalewo Góry - Kowalewo Opactwo Parcele - Kowalewo Opactwo Wieś - Rokosz - Kunowo - Wilczna - Cienin Kolonia - Cienin Kościelny - Kamień - Pępocin - Pokoje 
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Pokoje - Cienin Zaborny - Cienin Zaborny Parcele - Cienin Perze - Cienin Kościelny
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Młodojewo  - Józefowo - Korwin - Jaworowo - Meszna - Zastawie - Marcewo - Marcewek - Michałowo
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Grobla - Koszuty Duże - koszuty Parcele - Rozalin - Koszuty Małe - Bielawy
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Piotrowice
Proszę kliknąć, aby wyświetlić
Koszuty Parcele - Żelazków - Młodojewo Parcele - Szkudłówka - Marcewek - Drążna - Nowa Wieś - Zacisze - Grzybków - Benignowo
Proszę kliknąć, aby wyświetlić


19.04.2017 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 Drukuj E-mail
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016
28.12.2016 r. Informacja Wójta Gminy Słupca Drukuj E-mail

Urząd Gminy w Słupcy informuje, że od stycznia 2017 roku zmieniają się zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych, tj.
Właściciel nieruchomości otrzyma od firmy odbierającej odpady, w ramach uiszczonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
- worek koloru niebieskiego  z przeznaczeniem na opakowania z papieru i tektury,
Czytaj całość...
13.06.2016 r. Punkt Selektewnej Zbiórki Odpadów Drukuj E-mail

Wójt Gminy Słupca informuje, że od dnia 02.05.2016r. przy ul. Wspólnej 8, 62-400 Słupca dostępny jest PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) obsługiwany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie. 
W ramach uiszczanej „opłaty śmieciowej” do PSZOK właściciele posesji zamieszkałych z terenu Gminy Słupca mogą dostarczyć odpady selektywnie zebrane,
Czytaj całość...
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015 Drukuj E-mail
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015
24.01.2017 r. Informacja Drukuj E-mail
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Słupca na rok 2017.


Informacja Drukuj E-mail
Informacja Drukuj E-mail
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2014 r. Drukuj E-mail

Czytaj całość...
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 Drukuj E-mail
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014
29.03.2015 r. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2015 r. Drukuj E-mail
PDF Ico  Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2015 r.
Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2013 r. Drukuj E-mail
PDF Ico Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2013 r.
Wykaz miejsc zagospodarownia odpadow Drukuj E-mail
pdf_icon Wykaz miejsc zagospodarownia odpadów
Informacja o osiągniętych poziomach odzysku w 2012r. Drukuj E-mail
wordico Informacja o osiągniętych poziomach odzysku w 2012r.
Obwieszczenie - zawiadomienie Drukuj E-mail

o wydaniu postanowienia 
określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,

Czytaj całość...
9.07.2013r. Informacja Drukuj E-mail

Informujemy mieszkańców  Gminy Słupca, że od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od mieszkańców Gminy będzie odbierała firma EKO SKÓRTEX GIZAŁKI z siedzibą w Piotrowicach, ul. Malinowa 24g, 62-400 Słupca.Każdy, kto złożył deklaracje zobowiązany jest bez wezwania uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto Urzędu Gminy. Nr konta 08 8542 0001 0039 2271 2000 0100.

4.07.2013r. Uwaga! Drukuj E-mail

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Słupca mają możliwość zakupu pojemników na odpady zmieszane w siedzibie Firmy EKO_SKÓRTEX Gizałki Sp. z.o.o, tj. Piotrowice, ul. Malinowa 24g, 62-400 Słupca. Kontakt telefoniczny: 690 148 326

Program gospodarki odpadowej Drukuj E-mail

icon Program Gospodarki Odpadowej (377.00 KB)

pdf_icon

 Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Słupca na lata 2008-2011 z perspektywą do lat 2012-2019

pdf_iconSprawozdanie_odpady_Gm._Slupca_09.pdf (364.11 KB)

pdf_icon Harmonogram wywozu odpadów segregowanych  

pdf_icon Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca

pdf_icon Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie gminy Słupca

pdf_icon  Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi  

pdf_icon Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf_icon Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

pdf_icon Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/178/2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi

pdf_icon  informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu   gminy Słupca, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko, adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

program ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2018-2024 Drukuj E-mail

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Słupca na lata 2018-2024


Czytaj całość...
23.10.2018 r. Plan polowań w sezonie 2018/2019 Drukuj E-mailCzytaj całość...
03.08.2018 r. Informacja Drukuj E-mail
Coraz więcej dzikich zwierząt zostaje poszkodowanych w rożnego rodzaju wypadkach I wymaga specjalistycznego leczenia. W Polsce istnieją ośrodki pomagające w przywracaniu zwierząt do życia w środowisku naturalnym. Tego typu działalnością zajmują się ośrodki rehabilitacji zwierząt. Aktualnie w kraju istnieje 78 takich ośrodków. Specjalizują się one w leczeniu różnych grup zwierząt.
Czytaj całość...
23.05.2018 r. Informacja Drukuj E-mail
21.05.2018 r. Gmnina Przyjazna Pszczołom Drukuj E-mail
Szanowni Państwo,
Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom to inicjatywa powstała w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. W tym roku odbędzie się już VIII edycja tego społeczno-edukacyjnego programu, którego inicjatorem jest firma ZK Kruszwica SA.
Jego głównym celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla środowiska i człowieka oraz angażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz pszczół w Polsce.


Czytaj całość...
20.03.2018 r. Informacja Drukuj E-mail
20.02.2018 r. Ocena jakości wody Drukuj E-mail
23.01.2018 r. Informacja Drukuj E-mail
6.12.2017 r. Okresowa ocena o jakości wody Drukuj E-mail
18.10.2017 r. Plan polowań zbiorowych Drukuj E-mail
4.10.2017 r. Plan polowań zbiorowych Drukuj E-mail
4.09.2017 r. Sezon łowiecki 2017/18 Drukuj E-mail
22.06.2017 r. Okresowa ocena o jakości wody Drukuj E-mail
21.06.2017 r. Okresowa ocena o jakości wody Drukuj E-mail
14.06.2017 r. Informacja Wójta Gminy Słupca Drukuj E-mail
05.06.2017 r. Nie palmy śmieci Drukuj E-mail
05.06.2017 r. Informacja Drukuj E-mail
26.05.2017 r. Informacja Drukuj E-mail
15.03.2017 r. Informacja Drukuj E-mail
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu.
 
Czytaj całość...
INFORMACJE Drukuj E-mail
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupca - proszę kliknąć, aby wyświetlić

Informacja o miejscu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - proszę kliknąć, aby wyświetlić

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych - proszę kliknąć, aby wyświetlić

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2016 r. - proszę kliknąć, aby wyświetlić

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupca - proszę kliknąć, aby wyświetlić
Informacja Drukuj E-mail
o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupca - proszę kliknąć, aby wyświetlić
31.01.2017 r. Ocena obszarowa jakości wody Drukuj E-mail
17.10.2016 r. Sezon łowiecki 2016/17 Drukuj E-mail
27.09.2016 r. Sezpn łowiecki 2016/17 Drukuj E-mail
24.05.2016 r. Program Ochrony Środowiska Drukuj E-mail
icon Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Słupca z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany aktualizacyjnej   "Programu ochrony środowiska dla Gminy Słupca na lata 2014-2017" - proszę kliknąć, aby wyświetlić

icon Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupca na lata 2014-2017 - proszę kliknąć, aby wyświetlić
5.02.2016 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania dokumentu Drukuj E-mail
16.06.2015 r. Osoby upoważnione do zgłaszania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych Drukuj E-mail
Osoby upoważnione do zgłaszania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych:

1. Koło Łowieckie nr 31 "CYRANKA"
Obwód łowiecki nr 287, wsie: Piotrowice, Młodojewo, Żelazków, Drążna, Nowa Wieś, Kamień, Cienin Kościelny, Wilczna, Cienin Zaborny, Pokoje, Rozalin, Koszuty:
Pan Zbigniew Gościmski, zam. Piotrowice, ul. Jeziorna 116, 
62-400 Słupca tel. 501 156 130
Pan Roman Durczyński, ul. M. Konopnickiej 12, 62-420 Strzałkowo, tel. 502 305 125

Czytaj całość...
10.04.2015 r. INFORMACJA Drukuj E-mail
Uchwała nr II/9/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 30 marca 2015 Drukuj E-mail
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin należących do Związku Gminy Regionu Słupeckiego w roku 2015"

POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY SŁUPCA Drukuj E-mail
19.09.2014 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania dokumentu Drukuj E-mail

1 Zgodnie z art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z póź. zm.) informuje się o przystąpieniu do opracowania " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słupca na lata 2014-2017"

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania dokumentu

Plan polowań zbiorowych Drukuj E-mail

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH
KOŁO ŁOWIECKIE Nr 84 "PANTERA" w POZNANIU
Sezon łowiecki 2013/2014

Proszę kliknąć aby wyświetlić

4.07.2013r. Informacja Drukuj E-mail

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązywały będą nowe zasady w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zachecamy do zapoznania się z ulotką informacyjną na temat segregowania odpadów komunalnych.

Proszę kliknąć aby wyświetlić

Program ochrony środowiska Drukuj E-mail
Gościmy
Aktualnie jest 8 gości online

Pokaz slajdów

10 Grudnia 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Daniel,
Judyta, Julia,
Maria, Radzisława
Do końca roku zostało 22 dni.


Cookies

Herb Gminy

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Unia Nadwarciańska


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Poradnik przedsiębiorcy

Poradnik przedsiębiorcy
ePUAP
Schronisko dla zwierząt

www.bip.gov.pl

BIP

biznes.gov.pl
biznes.gov.pl
WFOŚiGW