Advertisement
| Mapa Serwisu Mapa Serwisu | Galeria fotografii Galeria fotografii | Kontakt | Biuletyn Informacji Publicznej | Archiwalna wersja BIP |
poniedziałek, 10 grudzień 2018   
Menu serwisu
Strona główna
Nasza Gmina
Położenie
Urząd Gminy
Jednostki podległe
Oświata
Biblioteki
Władze Gminy Słupca
Ochrona danych osobowych
Alkohole - wykaz
Dyżury aptek
Gminny kalendarz imprez
Przewodnik po urzędzie
Rada Gminy
Organizacje pozarządowe
Referendum 2015
Wybory ławników 2016-2019
Wybory samorządowe 2014
CAF-Wspólna Metoda Oceny
Kwalifikacje atutem w pracy
Komisje Rady
Herb Gminy
Zabytki
Gospodarka
Poradnik przedsiębiorcy
Turystyka
Weimar i Słupca - oficjalni partnerzy
Sołectwa
Telefony alarmowe
Prawo lokalne
Akty normatywne i inne akty prawne
Wzory dokumentów
Przetargi - nieruchomości
Zamówienia publiczne
Przetargi - archiwum
Plany zamówień publicznych
Zamówienia publiczne pon. 30 tyś Euro
Ogłoszenia i informacje
Badania ankietowe
Niezbędne programy.
Ochrona środowiska
Energia wiatrowa
Program ochrony środowiska
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Rejestr działalności regulowanej
Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Rejestr planów miejscowych
Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2014-2020
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Archiwum aktualności
Badanie satysfakcji klienta
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupca
Rolnictwo
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Słupca
Fundusz Sołecki
Cyfrowe samorządy - POWER
100 rocznica Odzyskania Niepodległości
Informacje z ZUS
Wybory samorządowe 2018
Separator

Separator

Separator

Separator

100 rocznica Odzyskania Niepodległości

BIP_LOGO

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy


Separator

Separator

pl.id

Separator

Separator

Europa

Separator

Separator

Prawo miejscowe

Separator

Separator

Dzienniki Urzędowe RP

Separator

Separator

Statystyka
odwiedzających: 4517897


Strona główna arrow Przewodnik po urzędzie
Przewodnik po urzędzie Drukuj E-mail

Przewodnik po urzędzie

Na tej stronie mieszkańcy gminy, nasi potencjalni interesanci, mogą zorientować się w strukturze organizacyjnej urzędu. Sprawdzić gdzie i u kogo można załatwić konkretną sprawę. Mamy też zamiar przedstawić naszych pracowników , którzy czekają na swoich stanowiskach pracy aby służyć państwu kompetentną radą i życzliwą pomocą.

parter:

Pokój nr 1 (Referat finansowo-księgowy)
Księgowość budżetowa, Skarbnik:
- księgowość budżetowa,
- skarbnik.
wew: 25

Pokój nr 2 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)
Sekretariat:
- przyjmowanie podań do Wójta,
- poświadczenie zgodności kserokopii dokumentu z oryginałem,
- poświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym na terenie gminy Słupca,
wew: 21

Pokój nr 6 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)
Ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowo-obronne:
- wymeldowanie, zameldowanie,
- dowody osobiste,
- sprawy z zakresu Służby wojskowej,
- sprawy z zakresu OSP,
- zgłoszenia pobytu tymczasowego,
wew.: 32

Pokój nr 7 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)
Zamówienie publiczne, informatyk, promocja, zaopatrzenie, czynsze mieszkalne, sport, rekreacja i turystyka.
- przetargi,
- zamówienia publiczne,
- promocja,
- informatyzacja Urzędu,
- redagowanie strony internetowej Urzędu Gminy i Biuletyn Informacji Publicznej,
- zaopatrzenie,
- czynsze mieszkalne,
- organizacja zawodów sportowych dla szkół i LZS-ów,
- organizacja festynów środowiskowych,
- organizacja turniejów sportowych,
- organizacja imprez kulturalnych,
- wew.: 47

Pokój nr 9 (Referat finansowo-księgowy)
Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Słupcy
- uiszczanie opłat,
wew.: 26

Pokój nr 10 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)
Wymiar podatków, księgowość podatkowa, podatek akcyzowy:
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
- zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatku,
- podatek akcyzowy,
- podatek od środków transportu,
- uiszczanie opłat skarbowych,
- raty podatku,
wew: 27

Pokój nr 11
Gminny zakład wodociągów i kanalizacji:
- sprawy związane z wodociągami,
- sprawy związane z kanalizacją,
wew: 28

Pokój nr 12 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)
Opłata śmieciowa:
- przyjmowanie deklaracji,
- naliczanie opłat
- księgowanie opłat za gosopdarowanie odpadami komunalnymi
wew.: 29

Piętro 1:

Pokój nr 15
Radca Prawny
wew.: 43

Pokój nr 16 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)
Ewidencja działalności gospodarczej, oraz rolnictwo:
- ewidencja działalności gospodarczej,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
- przyjmowanie zgłoszeń z zaistniałej klęski w rolnictwie,
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
- ewidencja działalności agroturystycznych,
wew.: 38

Pokój 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zasiki:
- świadczenia pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- ubieganie się o miejsce w domach opieki społecznej,
- dożywianie w szkołach i przedszkolach,
- praca socjalna z klientami,
wew: 41, 42

Pokój 19
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej - Świadczenia rodzinne:
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 0-5 lat,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 lat,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 18-24,
- jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku 0-5 lat,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku 2-24 lat,
- jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- zaliczka alimentacyjna,
wew. 40

Pokój nr 20 (Referat organizacyjny i spraw społecznych)
Biuro Rady Gminy Słupca

Kadry i płace:
1) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem
pracy oraz akt osobowych pracowników,
2) organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen
kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
3) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
4) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej
urzędu jako pracodawcy,
5) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy
6) ewidencja czasu pracy czasowników
7) komppletowanie wnisków emerytalno-rentowych
8) współpraca z służbą BHP
9) prowadzenie bieżącej prenumeraty prasy, wydawnictw i czasopism,
podziału na stanowiska pracy
10) zamawianie, ewidencja pieczęci urzędowych
11) zamawianie publikacji książkowych
12) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, druki, formularze, środki
czystości
13) prowadzenie archiwum Urzędu
14) obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń
pracowników Urzędu
15) prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia
społecznego pracowników i ich rodzin
16) prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób
fizycznych
wew: 39

Pokój nr 22 (Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)
Drogownictwo:
- zarządzanie drogami gminnymi,
- rozgraniczenia,
- wydawanie decyzji środowiskowych,
wew: 33

Pokój 23 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)
Nieruchomości:
- przetargi na zbycie nieruchomości,

Ochrona środowiska:
- wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
- wydawanie decyzji środowiskowych,
- gospodarka w zakresie odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych.
wew. 34

Pokój 24 (Referat gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa)(Referat inwestycji, zamówień publicznych i promocji)

Planowanie przestrzenne, inwestycje, budownictwo, gopsodarka komunalna:
- planowanie przestrzenne,
- gospodarka komunalna,
- dodatki mieszkaniowe,
- wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia o przeznaczeniu w planie,
- nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom,
- inwestycje,
- budownictwo.
wew: 35

Gościmy
Aktualnie jest 4 gości online

Pokaz slajdów

10 Grudnia 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Daniel,
Judyta, Julia,
Maria, Radzisława
Do końca roku zostało 22 dni.


Cookies

Herb Gminy

Związek Gmin Regionu Słupeckiego

Unia Nadwarciańska


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Poradnik przedsiębiorcy

Poradnik przedsiębiorcy
ePUAP
Schronisko dla zwierząt

www.bip.gov.pl

BIP

biznes.gov.pl
biznes.gov.pl
WFOŚiGW