Rada Gminy

16 lipca 2018

Siedziba Rady Gminy znajduje się w Słupcy,  przy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

Sesje Rady Gminy oraz posiedzenia komisji Rady odbywają się w sali konferencyjnej znajdującej się pod wyżej wymienionym adresem. Informacje o terminach i tematyce sesji (posiedzeń) podawane są do wiadomości mieszkańców gminy na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy Słupca oraz na stronie internetowej gminy www.gmina.slupca.pl. Podstawę prawną działania Rady stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

Kopczyński Jerzy
Przewodniczący Rady Gminy Słupca

Rutkowska Daniela
I Wiceprzewodnicząca

Jaszczak Janusz
II Wiceprzewodniczący

Przybylska Joanna
Radna Gminy Słupca

Kazimierz Spławski
Radny Gminy Słupca

Wesołek Sławomir
Radny Gminy Słupca

Bodyjański Ireneusz Ryszard
Radny Gminy Słupca

Andrzejewska Wioletta
Radna Gminy Słupca

Baśkiewicz Elżbieta
Radna Gminy Słupca

Błaszczyk Katarzyna
Radna Gminy Słupca

Kubicki Adam
Radny Gminy Słupca

Kuchowicz Artur
Radny Gminy Słupca

Kudlewski Tomasz
Radny Gminy Słupca

Kujawa Jan
Radny Gminy Słupca

Szczepaniak Mariusz
Radny Gminy Słupca