Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Ryzyko PM10 - Od dnia 21.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r na terenie powiatu wągrowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikat-o-zanieczyszczeniu-powietrzaMeteorologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne nr O:158 - OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:158 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:45 dnia 06.08.2021 do odwołania Obszar: Zlewnia Gwdy (wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody na terenie województwa wielkopolskiego, w zlewni Gwdy, będą utrzymywały się przepływy poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%Meteorologiczne Ryzyko benzo(a)piren - Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie: miast Poznań, Kalisz i Leszno oraz powiatów poznańskiego, kaliskiego, gnieźnieńskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pilskiego i wągrowieckiego. Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 23.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze.Meteorologiczne Ryzyko PM2,5 - Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze Hydrologiczne Susza hydrologiczna - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydał zmianę ostrzeżenia hydrologicznego: NR:66 - susza hydrologiczna. Ważność ostrzeżenia od godz. 14:30 dnia 07.09.2021 do odwołania. Obszar: zlewnie dopływów Warty środkowej od Wełny do Noteci, zlewnia Kanału Mosinskiego i Drawy (wielkopolskie). W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie województwa wielkopolskiego, na obszarze przyrzecza Warty środkowej od Wełny do Noteci, Kanale Mosinskim i Drawie, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru przyrzecza Warty środkowej od zbiornika Jeziorsko do Wełny, dla którego to obszaru zjawisko zakończyło się.Hydrologiczne Susza hydrologiczna - Ostrzeżenie hydrologiczne- susza hydrologiczna, Obszar: zlewnie dopływów Warty środkowej od Jeziorska do Noteci (wielkopolskie). W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie województwa wielkopolskiego, na obszarze przyrzecza Warty środkowej od Jeziorska do Noteci, Kanale Mosińskim i Drawie, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna - OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:142 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:00 dnia 27.07.2021 do odwołania Obszar: Zlewnia Wełny (wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody na terenie województwa wielkopolskiego, w zlewni Wełny, będą utrzymywały się przepływy poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w co najmniej 3 sąsiednich obszarach hydrologicznych (obejmujących grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne - susza hydrologiczna - OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:85 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:35 dnia 05.07.2021 do odwołania Obszar: środkowa Warta, środkowa i dolna Prosna (wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody na terenie województwa wielkopolskiego, na środkowej Warcie, oraz środkowej i dolnej Prosnie, będą utrzymywały się przepływy poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%Informacje drogowe Brak powiadomieńStany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 150Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Oborniki poziom wody: 228Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 199Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Koło poziom wody: 293Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 240Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 214Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Sławsk poziom wody: 331Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Śrem poziom wody: 247Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: 21Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 185Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 29Stany wód Rzeka: Gwda , miejscowość: Piła poziom wody: 135Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 78Stany wód Rzeka: Kuroch , miejscowość: Odolanów / Kuroch poziom wody: 123Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 217Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 117
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – OŚ.6220.11.2021

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz....

17 września 2021

Plan polowań zbiorowych

Plan polowań zbiorowych sezon łowiecki 2021/2022 Koła Łowieckiego nr 25 „RYŚ” (PDF)...

17 września 2021

Debata ekspercka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zaprasza do udziału w debacie eksperckiej pod hasłem Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw...

17 września 2021

Mobilny punkt spisowy – Kowalewo-Opactwo

Gminne Biuro Spisowe w Słupcy informuje, że w dniu 19 września 2021 r. (niedziela) w Sali OSP w Kowalewie-Opactwiew czasie...

16 września 2021

Skorzystaj z programu czyste powietrze

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła...

16 września 2021

Ostatnie dni spisu powszechnego

Gminne Biuro Spisowe przypomina o konieczności dopełnienia obowiązku spisowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy również...

16 września 2021
Czytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego – OŚ.6220.11.2021

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz....

17 września 2021

Debata ekspercka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zaprasza do udziału w debacie eksperckiej pod hasłem Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw...

17 września 2021

Mobilny punkt spisowy – Kowalewo-Opactwo

Gminne Biuro Spisowe w Słupcy informuje, że w dniu 19 września 2021 r. (niedziela) w Sali OSP w Kowalewie-Opactwiew czasie...

16 września 2021

Skorzystaj z programu czyste powietrze

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła...

16 września 2021
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/