Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Ryzyko PM10 - Od dnia 21.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r na terenie powiatu wągrowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikat-o-zanieczyszczeniu-powietrzaMeteorologiczne Ryzyko benzo(a)piren - Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie: miast Poznań, Kalisz i Leszno oraz powiatów poznańskiego, kaliskiego, gnieźnieńskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pilskiego i wągrowieckiego. Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 23.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze.Meteorologiczne Ryzyko PM2,5 - Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze Hydrologiczne Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna - OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:112 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 14:20 dnia 13.07.2021 do odwołania Obszar: środkowa Noteć (wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody na terenie województwa wielkopolskiego, na środkowej Noteci, będą utrzymywały się przepływy poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w co najmniej 3 sąsiednich obszarach hydrologicznych (obejmujących grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne - susza hydrologiczna - OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:85 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień zagrożenia: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:35 dnia 05.07.2021 do odwołania Obszar: środkowa Warta, środkowa i dolna Prosna (wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody na terenie województwa wielkopolskiego, na środkowej Warcie, oraz środkowej i dolnej Prosnie, będą utrzymywały się przepływy poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%Hydrologiczne Susza hydrologiczna - Ostrzeżenie hydrologiczne- susza hydrologiczna, Obszar: zlewnie dopływów Warty środkowej od Jeziorska do Noteci (wielkopolskie). W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie województwa wielkopolskiego, na obszarze przyrzecza Warty środkowej od Jeziorska do Noteci, Kanale Mosińskim i Drawie, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Informacje drogowe Brak powiadomieńStany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 97Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Oborniki poziom wody: 168Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 143Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Koło poziom wody: 204Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 180Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 156Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Czarnków poziom wody: 208Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: 28Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 182Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 31Stany wód Rzeka: Gwda , miejscowość: Piła poziom wody: 157Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 57Stany wód Rzeka: Kuroch , miejscowość: Odolanów / Kuroch poziom wody: 102Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 216Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 150Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Sławsk poziom wody: 260Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Śrem poziom wody: 185
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

Mobilny punkt spisowy

Gminne Biuro Spisowe w Słupcy organizuje mobilny punkt spisowy w dniu 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)w siedzibie Centrum Usług Wspólnych...

23 lipca 2021

Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Słupca

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję XLI sesję Rady Gminy Słupca sesja odbędzie się 23 lipca 2021 roku (piątek)...

23 lipca 2021

Wyniki egzaminu ośmioklasisty 2021 r.

Gmina Słupca podaje do wiadomości wyniki egzaminu ośmioklasisty 2021 r., które zostały udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wyniki są średnią...

23 lipca 2021

Bezpieczeństwo danych w spisie NSP2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu o bezpieczeństwie danych w narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021...

23 lipca 2021

Informacja ZUS: Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii będą mogli ubiegać się o...

22 lipca 2021

Informacje ZUS

Do wirtualnego biura jeden krok… Zdalne prowadzenie biznesu jest dziś możliwe. Pandemia koronawirusa pokazała, że czasami nie jest to wybór,...

21 lipca 2021
Czytaj więcej

Mobilny punkt spisowy

Gminne Biuro Spisowe w Słupcy organizuje mobilny punkt spisowy w dniu 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)w siedzibie Centrum Usług Wspólnych...

23 lipca 2021

Wyniki egzaminu ośmioklasisty 2021 r.

Gmina Słupca podaje do wiadomości wyniki egzaminu ośmioklasisty 2021 r., które zostały udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wyniki są średnią...

23 lipca 2021

Bezpieczeństwo danych w spisie NSP2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu o bezpieczeństwie danych w narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021...

23 lipca 2021

Konkurs fotograficzny pt. „Tu chcę żyć!”

Drodzy mieszkańcy!Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Tu chcę żyć!” organizowanym w ramach kampanii społecznej „Zielona Przyszłość Wielkopolski Wschodniej”.Konkurs...

20 lipca 2021
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/