Regionalny System Ostrzegania

Ogólne PM10 przekroczenie poziomu alarmowania - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje: Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 8.00 dnia 25.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń . Ludność zamieszkująca obszar miast: Mosina. Ogół ludności: - unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, - nie wietrz pomieszczeń, - nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. Wrażliwe grupy ludności: - unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz, - nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, - nie wietrz pomieszczeń, - nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current). Ogólne PM10 przekroczenie poziomu informowania - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje: Zagrożenie: ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 8.00 dnia 25.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 25.02.2021 r Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń . Ludność zamieszkująca obszar miast: Poznań, Konin, Kalisz. Zalecane środki ostrożności - ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: - ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, - nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).Ogólne koronawirus- aktualne ograniczenia - Aktualnie obowiązujące zasady i ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa publikowane są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia Ogólne koronawirus- Narodowy Program Szczepień - W kraju ruszył Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. W celu zapoznania się z aktualnymi informacjami odwiedź stronę internetową: https://www.gov.pl/web/szczepimysieMeteorologiczne Brak powiadomieńHydrologiczne Brak powiadomieńInformacje drogowe Remont DW 123 - Od 04.03.2019 r. rozbudowa DW 123 od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z DK 22 w m. Przesieki. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, przy całkowitym zamknięciu odcinka. Termin zakończenia robót - do dnia 12.07.2021 r.Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 242Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 291Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Koło poziom wody: 308Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 314Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 297Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Sławsk poziom wody: 369Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Śrem poziom wody: 330Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Czarnków poziom wody: 191Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: 157Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 221Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 89Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 61Stany wód Rzeka: Kuroch , miejscowość: Odolanów / Kuroch poziom wody: 155Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 116Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 228
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Słupca

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Słupca sesja odbędzie się 25 lutego 2021 roku...

25 lutego 2021

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać...

24 lutego 2021

NIEBAWEM MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO!

W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub...

23 lutego 2021

Informacja ZUS: Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Pamiętaj, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Emeryci i renciści,...

23 lutego 2021

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Na...

23 lutego 2021

Obwieszczenie – OŚ.6220.27.2020

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz....

19 lutego 2021
Czytaj więcej

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać...

24 lutego 2021

NIEBAWEM MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO!

W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub...

23 lutego 2021

Informacja ZUS: Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Pamiętaj, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Emeryci i renciści,...

23 lutego 2021

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Na...

23 lutego 2021
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/