Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Ryzyko PM10 - Od dnia 21.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r na terenie powiatu wągrowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego. Szczegółowe informacje na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikat-o-zanieczyszczeniu-powietrzaMeteorologiczne Ryzyko benzo(a)piren - Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie: miast Poznań, Kalisz i Leszno oraz powiatów poznańskiego, kaliskiego, gnieźnieńskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pilskiego i wągrowieckiego. Przewidywany czas trwania ryzyka od dnia 23.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze.Meteorologiczne Ryzyko PM2,5 - Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Szczegółowe informacje na stronie: https://wzk.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-ostrzegawcze Hydrologiczne Susza hydrologiczna - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydał zmianę ostrzeżenia hydrologicznego: NR:66 - susza hydrologiczna. Ważność ostrzeżenia od godz. 14:30 dnia 07.09.2021 do odwołania. Obszar: zlewnie dopływów Warty środkowej od Wełny do Noteci, zlewnia Kanału Mosinskiego i Drawy (wielkopolskie). W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na terenie województwa wielkopolskiego, na obszarze przyrzecza Warty środkowej od Wełny do Noteci, Kanale Mosinskim i Drawie, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru przyrzecza Warty środkowej od zbiornika Jeziorsko do Wełny, dla którego to obszaru zjawisko zakończyło się.Informacje drogowe Utrudnienia A2 Konin - Stryków - Wyłączenie systemu poboru opłat viaTOLL, na odcinku A2 Konin - Stryków od 01.10. do 30.11.2021 zmiana organizacji ruchu na Miejscach Poboru Opłat: na każdym Placu Poboru Opłat - 2 prawe skrajne pasy wjazdowe i wyjazdowe przeznaczone tylko do obsługi systemu e-TOLL oraz na każdej Stacji Poboru Opłat - 1 skrajny prawy pas wjazdowy i wyjazdowy tylko do obsługi systemu e-TOLL. Pozostałe pasy na MPO będą funkcjonowały tylko w trybie manualnego poboru opłat.Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 117Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Oborniki poziom wody: 195Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 164Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Koło poziom wody: 221Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 175Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Sławsk poziom wody: 284Stany wód Rzeka: Prosna , miejscowość: Piwonice poziom wody: 84Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Czarnków poziom wody: 218Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: 50Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 204Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 42Stany wód Rzeka: Gwda , miejscowość: Piła poziom wody: 119Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 89Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 84Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 200Stany wód Rzeka: Kuroch , miejscowość: Odolanów / Kuroch poziom wody: 115Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 215Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Śrem poziom wody: 206
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – OŚ.6220.13.2021

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz....

22 października 2021

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UCZNIÓW!

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko (uczeń szkoły podstawowej lub szkoły średniej, który osiągnął już pełnoletność) otrzymało sprzęt komputerowy, Gmina Słupca...

22 października 2021

Posiedzenie Komisji Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

22 października 2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

22 października 2021

Sesja rady Gminy Słupca

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej XLIV sesji Rady Gminy Słupca w dniu 28 października 2021 roku...

22 października 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca – OŚ.6220.10.2021

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: gospodarowaniu wodą w rolnictwie polegające na melioracji dla działki o...

21 października 2021
Czytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – OŚ.6220.13.2021

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz....

22 października 2021

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA UCZNIÓW!

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko (uczeń szkoły podstawowej lub szkoły średniej, który osiągnął już pełnoletność) otrzymało sprzęt komputerowy, Gmina Słupca...

22 października 2021

Posiedzenie Komisji Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

22 października 2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

22 października 2021
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/