Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Koronawirus - IV etap znosz. ograniczeń - Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania. Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Szczegóły na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania Ogólne Koronawirus - III etap znosz. ograniczeń - Od poniedziałku 18 maja możemy skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni! Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli: skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów, zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej). Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym. Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż. Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.: obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala); używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe; przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni. Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.: limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2); dezynfekcja stolika po każdym kliencie; zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika; zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach; noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach. Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca) Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia: praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe. Od 25 maja umożliwimy prowadzenie: zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niebawem Ministerstwo Edukacji Narodowej poda szczegóły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół. konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów. Wytyczne dla szkół podstawowych znaleźć można na stronach MEN: Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły Ważne! Od 18 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna! TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja) Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład? Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna). Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób. UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja) Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2. SPORT (od 18 maja) 18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych: na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów); na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów). 18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2), 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2), 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2), 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2). Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń. KULTURA (od 18 maja) Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.: działalność kin plenerowych (w tym samochodowych), wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych), wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury, indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych, wznowienie prób i ćwiczeń. Więcej informacji na stronie resortu kultury. UCZELNIE (od 25 maja) Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach: zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów), zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie. Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej. Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji. Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie? Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej. Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych. Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe. Zostań w domu, jeśli możesz. Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap Meteorologiczne Brak powiadomieńHydrologiczne Brak powiadomieńInformacje drogowe Rozbudowa DW 306 - Rozbudowa DW 306 na odcinku Stęszew – Nowe Dymaczewo. Planowane są prace polegające na przebudowie przepustów: Etap 2: w terminie od 06.05.2020 do 30.05.2020* na odcinku Łódź – Nowe Dymaczewo w km 52+200. Mogą występować utrudnienia polegające na lokalnych zwężeniach i ruchu wahadłowym z sygnalizacją tymczasową. *Terminy zakończenia prac są orientacyjne i mogą ulec wydłużeniu. Informacje drogowe Remont DW 123 - Od 04.03.2019 r. rozbudowa DW 123 od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z DK 22 w m. Przesieki. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, przy całkowitym zamknięciu odcinka. Termin zakończenia robót - do dnia 12.07.2021 r.Informacje drogowe Remont DW 194 od m. Wyrzysk do m. Osiek - Dnia 10 grudnia na odcinku od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót to 24.08.2020 r. Na okres trwania prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 77Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Oborniki poziom wody: 154Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 119Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Koło poziom wody: 195Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 164Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 134Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Sławsk poziom wody: 246Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Śrem poziom wody: 164Stany wód Rzeka: Prosna , miejscowość: Piwonice poziom wody: 78Stany wód Rzeka: Kanał Mosiński , miejscowość: Mosina poziom wody: 22Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Czarnków poziom wody: 192Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: 52Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 208Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 31Stany wód Rzeka: Gwda , miejscowość: Piła poziom wody: 134Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 52Stany wód Rzeka: Kuroch , miejscowość: Odolanów / Kuroch poziom wody: 80Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 197Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 87
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

Przedsiębiorcy korzystają z ulg ZUS w ramach tarczy

Od 1 kwietnia wielkopolskie placówki ZUS rozpatrzyły prawie 400 tys. wniosków o zwolnienie ze składek, wypłatę świadczenia postojowego i odroczenie...

3 czerwca 2020

W czasie epidemii gromadzimy zapasy…

W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad Starasz się stosować do rekomendacji, by...

3 czerwca 2020

Domowe „happy hours” i „quarantini”

Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem. „Kiedyś piłem tylko w weekendy, teraz zdarza mi się...

2 czerwca 2020

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cienin Zaborny

W dniu 01.06.2020 r. Zastępca Wójta Gminy Słupca Cezary Przybylski przekazał Wykonawcy drogę gminą, która zostanie przebudowana. Wykonawcą zamówienia została...

1 czerwca 2020

Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”

„Zwróciłam uwagę mężczyźnie, który stał za mną w kolejce do kasy, że maseczka nie służy do zasłaniania brody, tylko ust...

1 czerwca 2020

„Smaki Regionu – GAR” edycja I

Konkurs kulinarny “Smaki Regionu – GAR” edycja I w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z...

29 maja 2020
Czytaj więcej

W czasie epidemii gromadzimy zapasy…

W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu. Jak kontrolować swoje picie? 5 porad Starasz się stosować do rekomendacji, by...

3 czerwca 2020

Domowe „happy hours” i „quarantini”

Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem. „Kiedyś piłem tylko w weekendy, teraz zdarza mi się...

2 czerwca 2020

Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”

„Zwróciłam uwagę mężczyźnie, który stał za mną w kolejce do kasy, że maseczka nie służy do zasłaniania brody, tylko ust...

1 czerwca 2020

„Smaki Regionu – GAR” edycja I

Konkurs kulinarny “Smaki Regionu – GAR” edycja I w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z...

29 maja 2020
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/