Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Ryzyko PM10 - Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P na terenie powiatów: miasto Kalisz, miasto Poznań, miasto Leszno, gnieźnieńskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pilskiego, poznańskiego i wągrowieckiego. Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 21.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15 Ogólne Ryzyko PM10 - Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie: (miasta Kalisz oraz powiatów poznańskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, wągrowieckiego i szamotulskiego). Szczegółowe informacje na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-zanieczyszczenie-powietrza Meteorologiczne Burze z gradem - Województwo wielkopolskie wszystkie powiaty. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.Meteorologiczne Burze z gradem - Województwo wielkopolskie wszystkie powiaty. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h, punktowo możliwe do 110 km/h. Miejscami grad.Hydrologiczne gwałtowny wzrost stanów wody - W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.Hydrologiczne gwałtowny wzrost stanów wody - W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale – w związku z możliwością kumulacji znacznych sum opadów – także alarmowych.  Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne - susza hydrologiczna - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 75 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:37 dnia 18.08.2022 do odwołania Obszar: Łużyca, Prosna środkowa, Ołobok, Swędrnia, Prosna dolna (łódzkie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni środkowej i dolnej Prosny, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Susza hydrologiczna Nr 74 - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 74, Zjawisko: susza hydrologiczna, Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:33 dnia 17.08.2022 do odwołania Obszar: Ner (łódzkie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na Nerze, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Susza Hydrologiczna - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało ostrzeżenie hydrologiczne nr: 68, zjawisko : susza hydrologiczna, stopień: nie dotyczy. Ważność: od godz. 14:13 dnia 01.08.2022 do odwołania. Obszar: Gwda (wielkopolskie, zachodniopomorskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na Gwdzie, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Hydrologiczne Susza hydrologiczna - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Ważność: od godz. 11:53 dnia 25.07.2022 do odwołania Obszar: Prosna górna, Niesób (łódzkie, opolskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na górnej Prośnie z Niesobem, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 58 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 58 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:20 dnia 22.07.2022 do odwołania Obszar: Obra (lubuskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Obry, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 57 - Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 57 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:51 dnia 21.07.2022 do odwołania Obszar: Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko (łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na górnej Warcie od Liswarty do Zb. Jeziorsko, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne nr 56 - Ostrzeżenie hydrologiczne nr 56, Zjawisko: susza hydrologiczna, Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:30 dnia 18.07.2022 do odwołania Obszar: przyrzecze Noteci środkowej i dolnej (kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) Hydrologiczne Susza hydrologiczna nr 63 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 63 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.07.2022 do odwołania Obszar: Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry, Widawa (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie) Przebieg: W zlewni Widawy prognozowane jest utrzymywanie się przepływów poniżej przepływu średniego niskiego SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM). Hydrologiczne Susza hydrologiczna nr 49 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 49 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 10:15 dnia 03.07.2022 do odwołania Obszar: Warta środkowa od Zb. Jeziorsko do Prosny, Warta środkowa od Prosny do Wełny (łódzkie, wielkopolskie). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).Hydrologiczne Susza hydrologiczna nr 50 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 50 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 10:19 dnia 03.07.2022 do odwołania Obszar: Warta środkowa od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Warty środkowej od Wełny do Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).Hydrologiczne Susza hydrologiczna zlewnia Odry - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 47 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 13:04 dnia 27.06.2022 do odwołania Obszar: zlewnia Odry od Głogowa do ujścia Bobru (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Odry od Głogowa do ujścia Bobru spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni.Hydrologiczne Susza hydrologiczna Noteć środkowa - Ostrzeżenie hydrogiczne Nr: 35 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 12:46 dnia 27.06.2022 do odwołania Obszar: Noteć środkowa (wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Noteci środkowej spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).Hydrologiczne Susza hydrologiczna - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 33 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 12:36 dnia 25.06.2022 do odwołania Obszar: zlewnia Wełna (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Wełny spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne/1 - Ostrzeżenie hydrologiczne Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień/1 Ważność: od godz. 07:48 dnia 23.06.2022 do odwołania Obszar: Polski Rów (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Polskiego Rowu spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%Hydrologiczne Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna. - Data i godzina wydania: 20.06.2022 - godz. 11:29 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 31 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 11:30 dnia 20.06.2022 do odwołania Obszar: zlewnia Drawy (lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Drawy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM). Dyżurny synoptyk hydrolog: Maciej JęchHydrologiczne Susza hydrologiczna - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 37 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 11:48 dnia 12.06.2022 do odwołania Obszar: Odra od Ścinawy do Głogowa, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Orla (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Baryczy (bez Orli i Polskiego Rowu), Orli i zlewni dopływów Odry od Ścinawy do Głogowa spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni.Hydrologiczne Susza hydrologiczna - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie hydrologiczne - susza hydrologiczna (stopień: 1) Ważność: od godz. 15:17 dnia 24.05.2022 do odwołania Obszar: zlewnia Baryczy bez Orli i Polskiego Rowu (dolnośląskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Baryczy (bez Orli i Polskiego Rowu) spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Hydrologiczne Susza hydrologiczna/1 - Susza hydrologiczna. Stopień 1. Obszar: zlewnia Kanału Mosińskiego. Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.05.2022 do odwołania. Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Kanału Mosińskiego, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Informacje drogowe Brak powiadomieńStany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 73Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 124Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 175Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Sławsk poziom wody: 268Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Śrem poziom wody: 173Stany wód Rzeka: Prosna , miejscowość: Piwonice poziom wody: 69Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Czarnków poziom wody: 206Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: -4Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 180Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 24Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 44Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 88Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 201Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 136
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

ZUS apeluje do seniorów w sprawie czternastej emerytury

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury. O czternastkę nie trzeba wnioskować,...

19 sierpnia 2022

Konkurs „Drewno jest z lasu”

Drewno – niezwykły surowiec i synonim ekologicznego stylu życia. Materiał, z którego zostały wykonane najcenniejsze polskie zabytki i obiekty kultu....

18 sierpnia 2022

Posiedzenie zwyczajnej LVII sesji Rady Gminy Słupca

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie...

18 sierpnia 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

18 sierpnia 2022

Posiedzenie Komisji Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

18 sierpnia 2022

Informacja dotycząca zakupu węgla od PGG

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami od obywateli oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, które napływają do Głównego Urzędu Nadzoru...

18 sierpnia 2022
Czytaj więcej

ZUS apeluje do seniorów w sprawie czternastej emerytury

ZUS przestrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu i proponują „załatwienie” 14. emerytury. O czternastkę nie trzeba wnioskować,...

19 sierpnia 2022

Konkurs „Drewno jest z lasu”

Drewno – niezwykły surowiec i synonim ekologicznego stylu życia. Materiał, z którego zostały wykonane najcenniejsze polskie zabytki i obiekty kultu....

18 sierpnia 2022

Posiedzenie zwyczajnej LVII sesji Rady Gminy Słupca

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie...

18 sierpnia 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

18 sierpnia 2022
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/