Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Ryzyko PM10 - Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P na terenie powiatów: miasto Kalisz, miasto Poznań, miasto Leszno, gnieźnieńskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pilskiego, poznańskiego i wągrowieckiego. Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 21.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15 Ogólne Ryzyko PM10 - Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie: (miasta Kalisz oraz powiatów poznańskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, wągrowieckiego i szamotulskiego). Szczegółowe informacje na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-zanieczyszczenie-powietrza Meteorologiczne Brak powiadomieńHydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 99 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 99, Zjawisko: susza hydrologiczna, Stopień: nie dotyczy, Ważność: od godz. 11:04 dnia 12.09.2022 do odwołania, Obszar: Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko (łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)Hydrologiczne Susza Hydrologiczna - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało ostrzeżenie hydrologiczne nr: 68, zjawisko : susza hydrologiczna, stopień: nie dotyczy. Ważność: od godz. 14:13 dnia 01.08.2022 do odwołania. Obszar: Gwda (wielkopolskie, zachodniopomorskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na Gwdzie, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 58 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 58 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:20 dnia 22.07.2022 do odwołania Obszar: Obra (lubuskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Obry, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne nr 56 - Ostrzeżenie hydrologiczne nr 56, Zjawisko: susza hydrologiczna, Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:30 dnia 18.07.2022 do odwołania Obszar: przyrzecze Noteci środkowej i dolnej (kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) Hydrologiczne Susza hydrologiczna nr 50 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 50 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 10:19 dnia 03.07.2022 do odwołania Obszar: Warta środkowa od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Warty środkowej od Wełny do Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).Hydrologiczne Susza hydrologiczna Noteć środkowa - Ostrzeżenie hydrogiczne Nr: 35 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 12:46 dnia 27.06.2022 do odwołania Obszar: Noteć środkowa (wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Noteci środkowej spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).Hydrologiczne Susza hydrologiczna - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 33 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 12:36 dnia 25.06.2022 do odwołania Obszar: zlewnia Wełna (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Wełny spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%Hydrologiczne Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna. - Data i godzina wydania: 20.06.2022 - godz. 11:29 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 31 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 11:30 dnia 20.06.2022 do odwołania Obszar: zlewnia Drawy (lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Drawy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM). Dyżurny synoptyk hydrolog: Maciej JęchHydrologiczne Susza hydrologiczna/1 - Susza hydrologiczna. Stopień 1. Obszar: zlewnia Kanału Mosińskiego. Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.05.2022 do odwołania. Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Kanału Mosińskiego, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Susza hydrologiczna/1 - Susza hydrologiczna. Stopień 1. Obszar: zlewnie dopływów Warty od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie). Ważność: od godz. 13:53 dnia 11.05.2022 do odwołania Obszar: zlewnie dopływów Warty od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze przyrzecza Warty środkowej od Wełny do Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Informacje drogowe Brak powiadomieńStany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 103Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 155Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 200Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Sławsk poziom wody: 273Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Śrem poziom wody: 200Stany wód Rzeka: Prosna , miejscowość: Piwonice poziom wody: 99Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Czarnków poziom wody: 213Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: 16Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 185Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 33Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 85Stany wód Rzeka: Kuroch , miejscowość: Odolanów / Kuroch poziom wody: 126Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 239Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 109Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 168
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

Sesja Rady Gminy Słupca

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie...

23 września 2022

Posiedzenia komisji

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

23 września 2022

Zmiana godzin pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Komunikat w sprawie zmiany godzin pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Od dnia 1 października 2022 roku Gminny Zakład Wodociągów...

22 września 2022

Konferencja „Finanse dla firm” z udziałem PARP

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu przedstawi aktualną ofertę PARP podczas konferencji i debaty „Finanse dla firm –...

21 września 2022

Ankieta dla mieszkańców

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY – potrzeby mieszkańców Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=9b041679&&b=a2ea1fa30&&c=bbe2965d  ...

21 września 2022

O projekcie SWO na Baltic Economic Congress

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości działające w Poznaniu zaprasza przedsiębiorców na swoje stoisko na Baltic Economic Congress w Szczecinie,...

19 września 2022
Czytaj więcej

Sesja Rady Gminy Słupca

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie...

23 września 2022

Posiedzenia komisji

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

23 września 2022

Zmiana godzin pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Komunikat w sprawie zmiany godzin pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Od dnia 1 października 2022 roku Gminny Zakład Wodociągów...

22 września 2022

Konferencja „Finanse dla firm” z udziałem PARP

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu przedstawi aktualną ofertę PARP podczas konferencji i debaty „Finanse dla firm –...

21 września 2022
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/