Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Przekroczenie PM10 - Inspekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że dnia 22.10.2019 r. na stacji pomiarowej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu: 1) śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących przekroczeniach wartości substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń, 2) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, 3) ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z np. komunikacji publicznej. Osoby podatne na zanieczyszczenia (kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia) powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.Meteorologiczne Brak powiadomieńHydrologiczne Brak powiadomieńInformacje drogowe Remont DW 432 - W dniu 21.10.2019 r. rozpocznie się remont na DW 432 na odcinku od km 61+590 do 64+040, wprowadzony zostanie całodobowy ruch wahadłowy (zamknięcie jednego pasa ruchu). Planowane jest utrzymanie rozkładu jazdy autobusów, lokalizacja przystanku autobusowego może ulec tymczasowej zmianie w związku z przebudową peronów. W trakcie budowy wystąpić mogą utrudnienia związane z ruchem pojazdów budowlanych. Planowane zakończenie robót: 29.11.2019 r.Informacje drogowe Rozbudowa autostrady A2 - Budowa trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2, odcinek Poznań Zachód - Poznań Luboń (km 155+870 do 164+100), wprowadzona tymczasowa organizacja ruchuInformacje drogowe Remont DW 123 - Od 04.03.2019 r. rozbudowa DW 123 od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z DK 22 w m. Przesieki. Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, przy całkowitym zamknięciu odcinka. Termin zakończenia robót - do dnia 12.07.2021 r.Informacje drogowe Remont DW 194 od m. Wyrzysk do m. Osiek - Dnia 10 grudnia na odcinku od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót to 24.08.2020 r. Na okres trwania prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 104Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Oborniki poziom wody: 169Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 142Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Koło poziom wody: 194Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 169Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 156Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Sławsk poziom wody: 253Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Śrem poziom wody: 177Stany wód Rzeka: Prosna , miejscowość: Piwonice poziom wody: 79Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: 82Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 214Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 52Stany wód Rzeka: Gwda , miejscowość: Piła poziom wody: 138Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 80Stany wód Rzeka: Kuroch , miejscowość: Odolanów / Kuroch poziom wody: 93Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 223Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 113
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

Ostrzeżenia meteorologiczne – silna mgła

Komunikat ostrzegawczy – powiat słupecki...

23 października 2019

Pomoc suszowa: termin składania wniosków przedłużony do 15 listopada 2019 r.

O dwa tygodnie, do 15 listopada 2019 r., został przedłużony termin składania wniosków o pomoc przez tych rolników, którzy w...

21 października 2019

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie S 13v ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015...

21 października 2019

Plan polowań zbiorowych

Koło Łowieckie Nr 84 „PANTERA” w Poznaniu sezon łowiecki 2019/2020...

18 października 2019
Czytaj więcej

Informacja o godzinach pracy komisji obwodowych

Podaje się do publicznej wiadomości, że:  Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 1 w Kotuni, Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie...

11 października 2019

Informacja Wójta Gminy Słupca

  o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1...

1 października 2019

Informacja Wójta Gminy Słupca

o wydaniu decyzji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce o nr ewid....

1 października 2019

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu w obrębie geodezyjnym Borkiorazo wyłożeniu...

24 września 2019
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/