Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Ryzyko PM10 - Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P na terenie powiatów: miasto Kalisz, miasto Poznań, miasto Leszno, gnieźnieńskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pilskiego, poznańskiego i wągrowieckiego. Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 21.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15 Ogólne Ryzyko PM10 - Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie: (miasta Kalisz oraz powiatów poznańskiego, nowotomyskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, wągrowieckiego i szamotulskiego). Szczegółowe informacje na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/komunikaty-zanieczyszczenie-powietrza Meteorologiczne Brak powiadomieńHydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 99 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 99, Zjawisko: susza hydrologiczna, Stopień: nie dotyczy, Ważność: od godz. 11:04 dnia 12.09.2022 do odwołania, Obszar: Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko (łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie)Hydrologiczne Susza Hydrologiczna - Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu wydało ostrzeżenie hydrologiczne nr: 68, zjawisko : susza hydrologiczna, stopień: nie dotyczy. Ważność: od godz. 14:13 dnia 01.08.2022 do odwołania. Obszar: Gwda (wielkopolskie, zachodniopomorskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na Gwdzie, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 58 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 58 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:20 dnia 22.07.2022 do odwołania Obszar: Obra (lubuskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Obry, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Ostrzeżenie hydrologiczne nr 56 - Ostrzeżenie hydrologiczne nr 56, Zjawisko: susza hydrologiczna, Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 11:30 dnia 18.07.2022 do odwołania Obszar: przyrzecze Noteci środkowej i dolnej (kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) Hydrologiczne Susza hydrologiczna nr 50 - Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 50 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: nie dotyczy Ważność: od godz. 10:19 dnia 03.07.2022 do odwołania Obszar: Warta środkowa od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie). Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Warty środkowej od Wełny do Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).Hydrologiczne Susza hydrologiczna Noteć środkowa - Ostrzeżenie hydrogiczne Nr: 35 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 12:46 dnia 27.06.2022 do odwołania Obszar: Noteć środkowa (wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na odcinku Noteci środkowej spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).Hydrologiczne Ostrzeżenie hydro - susza hydrologiczna. - Data i godzina wydania: 20.06.2022 - godz. 11:29 Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 31 Zjawisko: susza hydrologiczna Stopień: -1 Ważność: od godz. 11:30 dnia 20.06.2022 do odwołania Obszar: zlewnia Drawy (lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Drawy spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM). Dyżurny synoptyk hydrolog: Maciej JęchHydrologiczne Susza hydrologiczna/1 - Susza hydrologiczna. Stopień 1. Obszar: zlewnia Kanału Mosińskiego. Ważność: od godz. 13:00 dnia 23.05.2022 do odwołania. Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach w zlewni Kanału Mosińskiego, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.Hydrologiczne Susza hydrologiczna/1 - Susza hydrologiczna. Stopień 1. Obszar: zlewnie dopływów Warty od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie). Ważność: od godz. 13:53 dnia 11.05.2022 do odwołania Obszar: zlewnie dopływów Warty od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie) Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze przyrzecza Warty środkowej od Wełny do Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ. Informacje drogowe Utrudnienia na DK11 m. Żychlin - 1. Województwo: wielkopolskie 2. Nr drogi: 11 3. Pikietaż: 383+000 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Pleszew - Ostrów Wielkopolski 5. Kierunek: oba 6. Miejscowość zdarzenia: Żychlin 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Samochód ciężarowy przewrócił się, w wyniku czego na jezdnię wysypał się ładunek 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2022-10-01 16. Godzina powstania zdarzenia: 02:00 Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 102Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 149Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 215Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 166Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Sławsk poziom wody: 304Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Śrem poziom wody: 209Stany wód Rzeka: Prosna , miejscowość: Piwonice poziom wody: 102Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Czarnków poziom wody: 206Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: 20Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 186Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 38Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 88Stany wód Rzeka: Kuroch , miejscowość: Odolanów / Kuroch poziom wody: 127Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 238Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 101
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Słupca

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Słupca Sesja odbędzie się 29 września 2022 roku (czwartek)...

29 września 2022

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła: Pobierz wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw...

27 września 2022

Informacja Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy...

26 września 2022

Sesja Rady Gminy Słupca

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie...

23 września 2022

Posiedzenia komisji

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy...

23 września 2022

Zmiana godzin pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Komunikat w sprawie zmiany godzin pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Od dnia 1 października 2022 roku Gminny Zakład Wodociągów...

22 września 2022
Czytaj więcej

Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Słupca

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Słupca Sesja odbędzie się 29 września 2022 roku (czwartek)...

29 września 2022

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła: Pobierz wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw...

27 września 2022

Informacja Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy...

26 września 2022

Sesja Rady Gminy Słupca

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie...

23 września 2022
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/