06.11.2018 r. Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę gruntów

11 listopada 2018

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SŁUPCA
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na okres od 6 listopada 2018 r. do 26 listopada 2018 r. wywieszono wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowościach:

1.Cienin Zaborny – Parcele (obręb geodezyjny Cienin Zaborny):
część dz. nr 431/6 – parcela 1 o pow. 85,90 m2- tryb bezprzetargowy część dz. nr 431/6 – parcela 2 o pow. 150,96 m2- tryb bezprzetargowy część dz. nr 431/6 – parcela 4 o pow. 126,00 m2 – tryb bezprzetargowy część dz. nr 431/6 – parcela 5 o pow. 158,40 m2 – tryb bezprzetargowy
2. Rozalin (obręb geodezyjny Rozalin):
część dz. nr 146/2 – parcela F o pow. 300,00 m2 – tryb bezprzetargowy
3. Drążna (obręb geodezyjny Drążna):
dz. nr 219/2 o pow. 0,7419 ha – tryb bezprzetargowy

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Załącznik nr 1 – zarządzanie, mapka, wykaz nieruchomości przeznaczony do oddania w dzierżawę w Cieninie Zabornym-Parcele

Załącznik nr 2 – zarządzanie, mapka, wykaz nieruchomości przeznaczony do oddania w dzierżawę w Rozalinie

Załącznik nr 3 – zarządzanie, mapka, wykaz nieruchomości przeznaczony do oddania w dzierżawę w Drążnej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/