Konkurs”Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja pn. „Grasz – dbasz o środowisko”

17 stycznia 2023

Szanowni Państwo
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie”Nasz pomysł na ochronę środowiska” VIII edycja pn. „Grasz – dbasz o środowisko”.Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez
promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody,jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z podziałem na dwie kategorie:
a. Kategoria l: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
b. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Zadaniem tegorocznej edycji Konkursu jest stworzenie i przygotowanie scenariusza Przyrodniczej gry terenowej pod hasłem „Poznaję i dbam o lokalną przyrodę …… „/”Lokalni strażnicy przyrody” przez reprezentujących jedną szkołę trzyosobowy zespół uczniów.
Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o Konkursie na Państwa stronie internetowej, a także przekazanie jej zainteresowanym szkołom.


Wszelkie informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie internatowej Urzędu

https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja-1

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/