127.500 zł na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

10 czerwca 2022

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Gminie Słupca realizowany jest projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Gmina otrzymała na realizację grantu 127.500,00 zł. i w ramach tych środków zakupi 51 laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Dostawcą sprzętu będzie firma iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała. Termin realizacji umowy mija z dniem 6 lipca 2022 roku.
Po otrzymaniu laptopów od dostawcy, zostaną przekazane w trybie umowy darowizny na własność 51 dzieciom lub osobom pełnoletnim w przypadku uczniów szkół średnich z terenu Gminy Słupca, których oświadczenia zakwalifikowały się do udziału w programie.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/