II gminny przegląd tańca

18 marca 2019

II GMINNY PRZEGLĄD TAŃCA
Amatorskich Szkolnych Zespołów Tanecznych placówek oświatowych Gminy Słupca
pt. ,, Tanecznym krokiem w świat muzyki filmowej”

ORGANIZATOR Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Zabornym
PATRONAT WÓJT GMINY SŁUPCA
TERMIN 22.05.2019 r. godz. 13.00-15.00
MIEJSCE Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Zabornym
CELE
1. Rozwijanie twórczej aktywności tanecznej poprzez ekspresje ruchowe.
2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci.
3. Popularyzacja tańca jako formy spędzania wolnego czasu.
4. Terapia poprzez ruch i muzykę.
5. Wzmacnianie więzi emocjonalnych pomiędzy uczestnikami.

KATEGORIE WIEKOWE:
– Klasy I- IV szkoły podstawowe
– Klasy V-VIII szkoły podstawowe
– klasa III gimnazjum

WYMAGANIA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE
1. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy taneczne ze szkół Gminy Słupca.
2. Szkoła może zgłosić po jednej grupie tanecznej z danej kategorii wiekowej.
3. Liczebność grupy tanecznej z danej kategorii – maksymalnie 20 uczestników.
4. Każdy grupa taneczna może zaprezentować się w jednej odsłonie tanecznej.
5. Czas układu nie powinien przekraczać 5 minut.
6. Dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników.
7. Instruktorzy grup tanecznych zobowiązani są do dostarczenia nagrań wraz z opisem (nazwa szkoły/ nazwa zespołu, kategoria wiekowa, instruktor) w następujący sposób:
– na nośnikach zewnętrznych typu pendrive lub
– płycie CD.
8. Podczas przeglądu opiekę nad grupami tanecznymi pełnią nauczyciele z danej szkoły/zespołu.
9. Gmina Słupca ponosi koszty dowozu uczestników przeglądu.
10. Zgłoszenia dla każdej grupy tanecznej z danej kategorii wiekowej oraz nagrania należy dostarczyć do organizatora w formie papierowej lub pocztą na adres e-mail: cienin.zab@wp.pl do dnia 13.05.2019 r.

Karta zgłoszeniowa

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/