Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

28 lipca 2020

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014, poz. 1490/

WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA

1. Pierwszy przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej (przetarg ustny, ograniczony do właścicieli posiadających grunty przyległe, tj. bezpośrednio graniczące z działką będącą przedmiotem przetargu.). Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kochowo (obręb geodezyjny Kochowo, dz. ew. nr 72/3),

Ogłoszenie o przetargu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – postępowania na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kochowo

Regulamin I przetargu na zbycie nieruchomości w m. Kochowo

Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym ograniczonym

Oświadczenie osoby przystępującej do przetargu na zbycie nieruchomości rolnej w m. Kochowo


2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej. Przetarg dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Cienin Zaborny – Parcele (obręb geodezyjny Cienin Zaborny, dz. ew. nr 453/12).

Ogłoszenie o przetargu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – postępowania na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia oraz ustalenia regulaminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Cienin Zaborny – Parcele

Regulamin II przetargu na zbycie nieruchomości w m. Cienin Zaborny-Parcele

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/