7 stycznia 2021

Płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

ŚP. ZENONA BUT
– wieloletniego sołtysa sołectwa Drążna, druha OSP Drążna,
Prezesa Honorowych Dawców Krwi
rodzinie i bliskim
składają
Wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś
wraz pracownikami urzędu i kierownikami podległych jednostek
Sołtysi Gminy Słupca
Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Waldemar Szygenda
oraz Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński z radnymi

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/