Nowa sieć teleinformatyczna w Urzędzie

14 grudnia 2021

Gmina Słupca realizuje projekt pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach:
• Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”,
• Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”,
• Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
• Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Na chwilę obecną trwa realizacja Etapu I w ramach, którego zostanie zmodernizowana sieć teleinformatyczna w budynku Urzędu Gminy Słupca za kwotę 110 085,00 zł brutto.
II etap jest w trakcie podpisywania umów z wykonawcami, którzy dostarczą do Urzędu Gminy Słupca skaner z automatycznym podajnikiem i dupleksem, kserokopiarkę A3, serwer, macierz dyskowa oraz oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych. Wartość II etapu opiewa na kwotę 53 712,57 zł.

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/