Zasady dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

12 października 2022

Na chwilę obecną nie występuje zagrożenie, powodujące konieczność uruchomienia dystrybucji tabletek jodku potasu dla osób przebywających na terenie naszej gminy.

Informujemy, że gmina Słupca opracowała ,,Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu na wypadek wystąpienia radiacyjnego”. W sytuacji awaryjnej i otrzymaniu odgórnego polecenia Wojewody Wielkopolskiego będą one dostarczone do gminnych punktów dystrybucji i wydawane ludności. W związku z tym, prosimy mieszkańców Gminy Słupca o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania /zameldowania i okręgiem głosowania oraz tabelą dawkowania. Plan został opracowany w celu poinformowania o tym, gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywać będzie się wydawanie preparatu. Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a także za pośrednictwem mediów lokalnych.

Adresy punktów wydawania preparatu:
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kotuni, Kotunia 47
(Sołectwa: Wierzbocice, Kąty, Kotunia, Gółkowo)

2. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Opactwie, Kowalewo – Opactwo 25
(Sołectwa: Kowalewo-Góry, Kowalewo-Sołectwo, Poniatówek, Wierzbno, Kowalewo-Opactwo, Wola Koszucka-Parcele)

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Zabornym, Cienin Zaborny 44
(Sołectwa: Cienin Zaborny, Pokoje, Rozalin)

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieninie Kościelnym, Cienin Kościelny 82
(Sołectwa: Cienin Kościelny, Cienin Kolonia, Wilczna, Kamień, Nowa Wieś, Pępocin)

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodojewie, Młodojewo 92
(Sołectwa: Młodojewo, Marcewek, Kochowo, Marcewo, Piotrowice, Niezgoda, Korwin)

6. Szkoła Podstawowa w Koszutach, Koszuty 17
(Sołectwa: Koszuty, Koszuty-Parcele, Drążna, Młodojewo-Parcele)


Dawkowanie preparatów jodowych (jedna tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu).
Grupa wiekowa: Ilość stabilnego jodu dawka jednorazowa

L.p. Grupa wiekowa Ilość stabilnego jodu Dawka jednorazowa
1. Noworodki i niemowlęta młodsze niż jeden miesiąc 12,mg jodu ¼ tabletki
2. Dzieci od miesiąca do 3 lat 25mg jodu ½ tabletki
3. Dzieci od 3 lat do 12 lat 50mg 50 mg jodu 1 tabletka
4. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat 100mg 100 mg jodu 2 tabletki
5. Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) 100mg  10 mg jodu 2 tabletki

 

Punkty dystrybucji wydają tabletki w całości.

Dawkowanie należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla tabelek jodku potasu o mocy 65mg.1 tabletka zawiera 65mg potasu, co odpowiada 50mg jodu. W tabletki z jodkiem potasu powinny być zabezpieczone wszystkie osoby do 60 roku życia (Rekomendacje Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022r, oraz pismo z MSWiA z dnia 29 kwietnia 2022r.)
W załączeniu przekazujemy Państwu do informacji i zapoznania się:

 

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/