Absolutorium dla Wójta Gminy Słupca

25 czerwca 2021

W dniu 25 czerwca 2021 roku na XL Sesji Rada Gminy Słupca udzieliła jednogłośnie Wójtowi Gminy Słupca – Grażynie Kazuś wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Wójt Gminy przedstawiła raport o stanie Gminy Słupca za 2020 rok, z którym radni i mieszkańcy mogli się zapoznać, a także sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020 rok, które zatwierdzono jednogłośnie.

Wójt Gminy wyraziła swoje podziękowania za współpracę radnym, sekretarzowi gminy, zastępcy wójta oraz wszystkim pracownikom. Była to 19 sesja absolutoryjna Wójta Gminy Słupca – Grażyny Kazuś.

Zastępca Wójta Gminy Słupca Cezary Przybylski gratuluje udzielonego absolutorium Wójt Gminy Słupca

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński gratuluje Wójt Gminy Słupca otrzymanego absolutorium

Wójt Gminy Słupca Grazyna Kazuś dziękuję wszytskim za otrzymane absolutorim

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/