Absolutorium dla Wójta Gminy Słupca

31 lipca 2020

W dniu 30 lipca 2020 roku na XXIV zwyczajnej sesji Rada Gminy Słupca udzieliła jednogłośnie Wójtowi Gminy Słupca – Grażynie Kazuś wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Wójt Gminy przedstawiła raport o stanie Gminy Słupca za 2019 rok, z którym radni i mieszkańcy mogli się zapoznać, a także sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 rok, które zatwierdzono jednogłośnie. Jak referowała wójt gminy – budżet zamknął się w kwocie dochodów około 44 568 000 zł i wydatków w wysokości 42 809 997 zł.
Nie kryjąc wzruszenia, Wójt Gminy wyraziła swoje dziękowania za współpracę radnym, kierownikom i dyrektorom jednostek podległych, kierownikom referatów, sekretarzowi gminy, zastępcy wójta oraz skarbnikowi, a także wszystkim pracownikom. Była to 18 sesja absolutoryjna Wójta Gminy Słupca – Grażyny Kazuś.

Gratulujemy.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/