Akcja zbierania niesprawnego sprzętu elektrycznego.

21 grudnia 2022

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Gółkowo-Borki i okolicznych miejscowości

Druhowie OSP w Gólkowie informują o swoim uczestnictwie w Akcji zbierania niesprawnego sprzętu elektrycznego. Elektrosprzęty można składać w wyznaczonym miejscu przy budynku OSP. Akcja trwa do 18.01.2023r. Osoby, które nie mają możliwości osobistego dostarczenia sprzętu w miejsce zbiórki mogą zgłosić ten fakt pod nr tel. 601 088 814, wówczas sprzęt zostanie odebrany ze wskazanego miejsca. Liczymy na Państwa zaangażowanie w akcję

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/