Apel do mieszkańców gminy Słupca

12 czerwca 2019

Wysoka temperatura utrzymująca się od kilku dni, a także znikome opady deszczu w ostatnich miesiącach, powodują duże zapotrzebowanie na wodę, które trudne jest do pokrycia z funkcjonujących w gminie sieci wodociągowych.
Efektem wzmożonego użytkowania wody mogą być lokalne, okresowe zmiany ciśnienia wody.
Pamiętajmy, że woda w pierwszej kolejności przeznaczona jest na potrzeby bytowe, dlatego zwracam się z apelem o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą do celów gospodarczych, takich jak podlewanie ogródków. Ograniczenie zużycia wody wodociągowej może trwać do czasu wystąpienia pierwszych intensywnych opadów deszczu.
Za utrudnienia związane z ograniczeniem przepraszam i dziękuję wszystkim, którzy podejmą wysiłek ograniczenia zużycia wody w celu ochrony wspólnego dobra, jakim są sprawne stacje uzdatniania wody.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/