Badanie aktywności ekonomicznej ludności(BAEL)

4 marca 2024

Termin realizacji badania: cały rok – badanie ciągłe

Metoda badania:
wywiad telefoniczny i bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Kim jest ankieter statystyczny?
Ankieter statystyki publicznej nie jest osobą anonimową. Jest on pracownikiem urzędu statystycznego znajdującego się na terenie danego województwa. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz
upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych zapisanych w Programie Badań Statystyki Publicznej na dany rok.


Jaki jest zakres zbieranych informacji:

  • rozmiar i struktura populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo
    z uwzględnieniem podziału na cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne,
  • źródła utrzymania,
  • samoocena stanu zdrowia oraz posiadanie orzeczenia  o niepełnosprawności,
  • fakt rejestracji w urzędzie pracy oraz uczestnictwa w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Informacja BAEL

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/