Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR).

7 września 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że na terenie Państwa gminy realizowane jest Badanie
budżetów gospodarstw domowych (BR).
Zwracamy się z prośbą o wywieszanie w gablotach i umieszczanie na stronach internetowych gminy
informacji o badaniu.
Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie
Urzędu Statystycznego w Poznaniu
https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie
Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .
Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród mieszkańców przyczyni
się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu
liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/24

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/