Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR)

8 sierpnia 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż na terenie gminy Słupca realizowane jest Badanie budżetów gospodarstw domowych (BR).
Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ 

Badanie budżetów gospodarstw domowych stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych.

Termin realizacji badania: cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród wylosowanej grupy gospodarstw domowych w formie:
• wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego;
• samodzielnie wypełnianej przez respondentów książeczki budżetu gospodarstwa domowego w formie papierowej lub internetowej albo poprzez zbieranie paragonów otrzymywanych w czasie codziennych zakupów przy wsparciu ze strony ankietera.
Książeczka elektroniczna: https://budzety.stat.gov.pl/ (login i hasło dostępne po kontakcie z ankieterem)
Wersja demo: https://budzety.stat.gov.pl/demo/ (login: demo, hasło: demo)

Zakres zbieranych informacji:
• wydatki i dochody gospodarstw domowych;
• spożycie ilościowe gospodarstw domowych;
• charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
• warunki mieszkaniowe;
• wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania;
• zasobność gospodarstw domowych;
• subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?
• w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356,
• dzwonią na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15),
• na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?
Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników podejmowane są ważne decyzje z zakresu polityki społecznej, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski. Wyniki badania umożliwiają m. in.: analizę poziomu i zróżnicowania warunków życia podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących te zróżnicowanie; obliczenie wskaźnika inflacji; ustalanie poziomu ubóstwa ekonomicznego oraz sfery niedostatku; ustalanie ubóstwa energetycznego; obliczanie minimalnego wynagrodzenia; ustalanie wysokości zasiłków społecznych; szacowanie obciążeń wydatkowych i podatkowych gospodarstw domowych; ustalanie stawek opłat za odpady komunalne.

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/24

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/