Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

31 sierpnia 2023

Przypominamy, iż do 31 sierpnia br. na terenie całej Polski trwa badanie statystyczne z
zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). –
Badanie obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie mają
osobowości prawnej – podkreśla Karolina Banaszek, rzecznik prasowy prezesa GUS.
Celem badania jest zebranie opinii i ocen rolników dotyczących aktualnej i przewidywanej ogólnej
sytuacji gospodarstw rolnych, a także opłacalności produkcji rolnej i popytu. Pozyskane dane
wykorzystane zostaną do wyliczenia wskaźników koniunktury, jak również do analiz sytuacji
produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie oraz prognozowania trendów rozwojowych.
– Wyniki tego badania opublikowane zostaną na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Na
podstawie wyników ankiet koniunktury w gospodarstwie rolnym zebranych w 2022 r. możemy
powiedzieć, że podstawowymi czynnikami ograniczającymi rozwój gospodarstw rolnych w ubiegłym
roku były przede wszystkim zbyt wysokie koszty produkcji. Taką odpowiedź zadeklarowało ponad 26
proc. gospodarstw. Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi były także: zbyt niskie ceny zbytu
czy też duże ryzyko wahań cen sprzedaży – podkreśla Karolina Banaszek.
– Aby sprawdzić tożsamość ankietera należy wejść na stronę Głównego Urzędu Statystycznego,
stronę poświęconą badaniom ankietowym. Jest tam zakładka „Sprawdź tożsamość ankietera”. Ważne
jest, aby zapisać imię i nazwisko ankietera oraz numer legitymacji. Ponieważ aplikacja prosi o
podanie tych właśnie danych ankietera. I wówczas po wprowadzeniu tych danych oraz kliknięciu
przycisku „Sprawdź”, wskazana jest osoba, która jest ankieterem Głównego Urzędu Statystycznego.
Można również zadzwonić na naszą infolinię między godz.: 8:00 a 15:00 pod numerem telefonu
22 279 99 99. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora – mówi Karolina Banaszek,
rzecznik prasowy prezesa GUS.
Wyniki poprzedniego badania dostępne są pod adresem: stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-
lesnictwo/rolnictwo/koniunktura-w-gospodarstwach-rolnych-w-drugim-polroczu-2022-
roku,10,21.html
Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się:
· W załączonej informacji prasowej
· Pod adresem: stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-statystyczne-z-zakresu-rolnictwa-ankieta-
koniunktury-w-gospodarstwie-rolnym-16-31-08-2023-r-,498,1.html?contrast=default
· Na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/
oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/