Badanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnej w gospodarstwach domowych

6 marca 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnej w gospodarstwach domowych. Na terenie gminy Słupca, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu marzec – maj 2019 roku.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html

Ulotka informacyjna

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/