Bezpłatny przewóz pasażerski wyborców

30 kwietnia 2024

Wójt Gminy Słupca 

ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca

 

KURENDA!

 

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r.

Wójt Gminy Słupca informuje, że do dnia 27 maja 2024 r. Mieszkańcy Gminy Słupca mogą zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Termin wycofania zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i transportu powrotnego albo rezygnacja tylko z transportu powrotnego upływa 7 czerwca. Zgłoszenia należy dokonać w godzinach pracy urzędu.

Zapisy będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu:

– ustnie pod numerem telefonu 063 274 -36 -76 wew. 39,

– pisemnie na adres: ul. Sienkiewicza 16,62-400 Słupca

– lub w formie elektronicznej: sekretariat@gminaslupca.pl

Ponadto Wójt Gminy Słupca informuje, że na terenie Gminy Słupca w dniu wyborów tj. 9 czerwca 2024 r. zostanie zorganizowany bezpłatny transport pasażerski.

Rozkład jazdy ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych oraz godzin odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupca oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

II kurenda wybory (002)

zgloszenie-transportu – wniosek (002)

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/