Projekty unijne

Zakończenie modernizacji sieci teleinformatycznej

Wójt Gminy Słupca informuje, ze dnia 23.12.2021r. z powodzeniem zakończyła się Modernizacja sieci teleinformatycznej dla Urzędu Gminy Słupca. Przedsięwzięcie zrealizowano...

13 stycznia 2022

Gmina Słupca w projekcie pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Gmina Słupca wraz z Gminą Środa Wielkopolska i MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy...

17 grudnia 2021

Nowa sieć teleinformatyczna w Urzędzie

Gmina Słupca realizuje projekt pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” w ramach:• Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”,• Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych...

14 grudnia 2021

Rozwój elektronicznych usług publicznych

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 30.02.2021 r. została zawarta umowa na udział w projekcie pn. Rozwój elektronicznych...

31 sierpnia 2021

Podpisanie umowy przez CPPC

Projekt zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej– podpisanie umowy przez CPPC Wójt Gminy Słupca informuj, że umowa o...

25 czerwca 2020

Projekt zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – pierwsze laptopy już przekazane do szkół

To drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w...

17 czerwca 2020

Projekt zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w...

4 czerwca 2020

Zakup laptopów na potrzeby realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zakup laptopów na potrzeby realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zapytanie ofertowe i przebieg postępowania...

21 maja 2020

Projekt „zdalna Szkoła”

Projekt „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Gmina Słupca w ramach projektu „Zdalna Szkoła …”...

7 maja 2020

Laptopy „Zdalna szkoła” już przekazane szkołom

Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu...

22 kwietnia 2020

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/