Deklaracje podatkowe do pobrania

11 stycznia 2023

Deklaracja na podatek rolny

Uchwała nr LXII/346/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2022 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 rok

Uchwała nr LXII/346/2022

Uchwała nr LXVI/360/2022  sprostowanie oczywistej omyłki w uchwale nr LXII/346/2022 z dnia 24.11.2022r.

Załączniki do pobrania:

pobierz formularz

załącznik ZDR-1

Załącznik ZDR-2

Deklaracja na podatek od nieruchomości:

Uchwała nr LX/341/2022 Rady Gminy Słupca z dnia 27 października 2022 r.w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr LX/341/2022

Uchwała nr LXVI/359/2022-sprostowanie oczywistej omyłki w uchwale nr LX/341/2022 z dnia 27.10.2022r.

Załączniki do pobrania:

pobierz formularz

załącznik ZDN-1

załącznik ZDN-2

Deklaracja na podatek od środków transportowych:

Uchwała nr XLV/258/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XLV/258/2021

Załączniki do pobrania:

załącznik DT-1/A

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/