DODATKOWY NABÓR – LAPTOPY PPGR

25 sierpnia 2022

DODATKOWY NABÓR – LAPTOPY PPGR.

Wójt Gminy Słupca
ogłasza
dodatkowy nabór na dwa laptopy
w ramach projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich”

Nabór odbędzie się w dniu 6 września 2022 roku w godzinach
od 8.30 – 10.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupcy,
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

Nabór ogłasza się z uwagi na oszczędności uzyskane w tym projekcie.

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Szczegóły w linku: Informacje o dodatkowym naborze

Wzory dokumentów do pobrania:

  1. Rodzica/opiekuna prawnego – wzór oświadczenia do pobrania
  2. Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – wzór oświadczenia do pobrania

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/