Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupca w 2020 roku

21 lutego 2020

Gmina Słupca informuje, że przedsięwzięcie realizowane w 2020 roku pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupca w 2020 roku” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową dotacji Nr 423/U/400/734/2019 z dnia 12.02.20120 r.

Przedsięwzięcie polegało będzie na odbiorze wyrobów zawierających azbest zdemontowanych z budynków mieszkalnych lub gospodarczych towarzyszących budynkom mieszkalnym (np.: stodoła, garaż).
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków w sprawie odbioru wyrobów zawierających azbest zostaną zamieszczone na stronie Gminy Słupca po podjęciu stosownej uchwały w tej sprawie.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/