Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca

20 października 2021

Gmina Słupca informuje, że w dniu 18.10.2021r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, umowę nr 11015/U/400/601/2021, w sprawie dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021-2022”

Kwota dotacji wynosi 26 310,00 zł (słownie zł: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziesięć 00/100).

Przedsięwzięcie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w latach 2021 – 2022” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/