Droga do zatrudnienia po węglu

9 maja 2024

SZANOWNI MIESZKAŃCY I PRZEDSIĘBIORCY
Z TERENU GMINY SŁUPCA

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy (sala posiedzeń) dnia 11 czerwca 2024r. o godz. 11.00

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, jako instytucja zaangażowana w aktywne wsparcie rynku pracy, dąży do budowania partnerskich relacji z lokalnymi Firmami.
Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły projektu „Droga do zatrudnienia po węglu”, realizowany przez Urząd Pracy w partnerstwie. Przedstawione zostaną również możliwości skorzystania z projektu w Państwa Firmach.
Projekt ten stanowi innowacyjną inicjatywę, mającą na celu wsparcie osób oraz firm związanych z branżą węglową w procesie adaptacji i przekształceń w szczególności
pracowników GK ZE PAK S.A., byłych pracowników GK ZE PAK S.A. ( w tym emerytów), podmiotów współpracujących z GK ZE PAK S.A. a także rodzin osób wskazanych powyżej.

Ponadto, podczas spotkania omówione zostaną również inne możliwości wsparcia lokalnego biznesu oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, takie jak:
– możliwość objęcia Firmy opieką doradcy,
– organizację rekrutacji i promocji zgłaszanych wolnych miejsc pracy z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
– organizację płatnych staży dla przyszłych pracowników, którzy nie posiadają doświadczenia wymaganego na wskazanym stanowisku pracy,
– wsparcie tworzenia nowych stanowisk pracy poprzez refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy,
– refundowanie części kosztów zatrudnienia za osoby planowane do zatrudnienia w formie prac interwencyjnych, refundacji kosztów zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia, organizację szkoleń już zatrudnionych pracowników lub/i pracodawcy dostosowanych do potrzeb Państwa branży w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości spotkania i dołączenia do grona beneficjentów, którzy z sukcesem realizują swoje cele biznesowe dzięki wsparciu Urzędu Pracy.
Przedsiębiorcy chcący wziąć udział w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie się do pani Marty
Sobieraj do dnia 5 czerwca 2024r. pod numerem telefonu 63/ 274 36 76 jest to niezbędne gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

Z poważaniem
Wójt Gminy Słupca
/-/ Bogdan Kukulski

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/