Dwudzieste Absolutorium dla Wójta Gminy Słupca

30 czerwca 2022

W dniu 30 czerwca 2022 roku na LVI Sesji Rada Gminy Słupca udzieliła Wójtowi Gminy Słupca – Grażynie Kazuś wotum zaufania oraz Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Wójt Gminy przedstawiła raport o stanie Gminy Słupca za 2021 rok, a także sprawozdanie z realizacji budżetu za 2021 rok.

Wójt Gminy wyraziła swoje podziękowania za współpracę radnym i sołtysom, pracownikom urzędu, Kierownikom jednostek podległych oraz Skarbnikowi Gminy Słupca.

 

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/