Dzieci otrzymały laptopy w ramach grantu PPGR

15 lipca 2022

W dniach 12, 13, 14 lipca 2022r. Wójt Gminy Słupca miała przyjemność wręczać rodzicom laptopy w ramach realizacji programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
Gmina Słupca zakupiła 51 sztuk laptopów, na które pozyskała środki w wysokości 127.500,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dostawcą sprzętu była firma iCOD.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsko – Białej. Wartość zakupionych laptopów zgodnie z umową, zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania to 122.260,77 zł brutto , 99 399,00 zł netto.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/