Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 2020

27 maja, Święto Samorządu Terytorialnego. Obchodzone od 30 lat, rok do roku, a jakże inne tym razem. Ograniczone przez trwającą pandemię. Bez hucznych obchodów, spotkań, debat. A mamy co świętować! To właśnie wprowadzenie prawdziwego samorządu terytorialnego w roku 1990 należy do jednej z najlepiej ocenianych inicjatyw ustawodawczych. Te 30 lat ogromnego zaangażowania wspólnot lokalnych w budowę Rzeczpospolitej, sprawiło, że nasze wsie i miasta zmieniły się na przestrzeni tych lat nie do poznania.
Przez trzy dekady, nauczyliśmy się, że samorządność to więcej niż administracja, wspólnota mieszkańców na danym terytorium. Samorządność to reguła życia społecznego, polegająca na zaangażowaniu obywatelskim. Samorząd dostarcza mieszkańcom narzędzi, dzięki którym mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności. Dopiero podjęcie wspólnego działania przez mieszkańców daje największe szanse na realizację pomysłów i koncepcji. To właśnie dzięki codziennemu zaangażowaniu w życie społeczności lokalnej, wzajemnej pomocy i trosce o najbliższe otoczenie, poprawia się jakość życia wszystkich mieszkańców gminy.
Borykamy się w naszych małych ojczyznach z problemami. Brakuje stabilizacji finansowej. Zmniejszeniu uległy dochody z tytułu podatku PIT i CIT, które zasilały nasze budżety. Subwencja oświatowa nie pozwala na sfinansowanie zadań oświatowych, między innymi wynagrodzenia nauczycieli oraz na inne bieżące koszty prowadzenia szkół. Wymienione dochody zasilające nasze budżety i ich wpływy w odpowiedniej wysokości, pozwalały utrzymać stabilizację finansową. W tym roku dojdą również zmniejszone dochody z podatków gdyż epidemia COVID 19 spowodowała występowanie z wnioskami o umorzenie podatków przez lokalnych przedsiębiorców.
Mimo to, angażujemy w naszą samorządową prace nowe siły, wspominając sukcesy. Angażując środki własne i te zewnętrzne udało się w naszej gminie zbudować drogi, wyremontować remizy strażackie, domy kultury, świetlice wiejskie. Nie tylko te środki pozwoliły nam na lepszy rozwój, również dotacje i pomoc z Funduszu Ochrony Środowiska i dzięki tym środkom zrobiliśmy „opaskę kanalizacyjną” wokół jeziora słupeckiego, wybudowaliśmy nowoczesną oczyszczalnię ścieków, kupiliśmy bojowy wóz strażacki i uzupełniliśmy wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. I wiele innych.
I mimo, że to 30-lecie będziemy obchodzić w nastroju słodko-gorzkim. Słodkim dlatego, że niepodważalne są osiągnięcia samorządów. Gorzkim, bo odbiera nam się kompetencje, a także zmniejsza źródła finansowania, nie przedstawiając żadnej formy rekompensaty. To pragnę – drodzy Radni obecnej i minionych kadencji, Panie i Panowie Sołtysi i wszyscy obecni i byli pracownicy Urzędu Gminy w Słupcy i Jednostek podległych– złożyć Wam życzenia:
Niech trud codziennej pracy wynagradza życzliwość ze strony ludzi. Niech zostanie dostrzeżony i doceniony. A w obecnym czasie – dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dla Was i Waszych rodzin.
Dziękuję Wam za codzienną pracę, dobre pomysły i decyzje. Miejcie świadomość, że Wasz wysiłek przyczynia się do rozwoju naszego regionu.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/