Dzień Sołtysa w Gminie Słupca 11 marca 2019 r.

11 marca 2019

Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Dnia Sołtysa o godz.10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy odbyła się Narada Sołtysów z terenu naszej gminy w której uczestniczyli Wójt Gminy Słupca – Grażyna Kazuś, Zastępca Wójta Gminy Słupca – Cezary Przybylski, Sekretarz Gminy – Walczak Karolina, Przewodniczący Rady Gminy Słupca – Jerzy Kopczyński, Skarbnik Gminy Słupca – Cezary Fajkowski, Inspektor ds. obsługi organów gminy i samorządów wiejskich – Najdzińska Sylwia, Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji – Gniewkowski Tomasz.
Była to pierwsza wspólna narada po zakończonych niedawno wyborach sołtysa i rad sołeckich. Spotkanie miało charakter organizacyjny, a dla 11 nowych sołtysów także zapoznawczy. Pozostałe 19 osób stało na czele sołectw w poprzedniej kadencji.
W czasie spotkania poruszono zagadnienia z zakresu realizacji funduszu sołeckiego oraz zostało przeprowadzone szkolenie z ochrony danych osobowych.

 

Inspektor ds. obsługi organów gminy i samorządów wiejskich.
Najdzińska Sylwia

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/