Eliminacje do Konkurs Recytatorski

28 lutego 2020

Dnia 19 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach odbyły się gminne eliminacje do Konkurs Recytatorski ,,Czerwieńcie, zieleńcie się słowa” na szczebel rejonowy. Współorganizatorami konkursu byli: Urząd Gminy w Słupcy oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca.
Konkurs Recytatorski w naszej gminie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Młodzi wykonawcy mają okazję zaprezentować swoje sceniczne umiejętności a także skonfrontować je z innymi pasjonatami poezji.

Cele konkursu to:
– rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań poezją,
– uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego,
– motywowanie uczniów do poszerzania znajomości poezji,
– rozwijanie wrażliwości artystycznej,
– wyłonienie najlepszych recytatorów w gminie oraz przygotowanie ich do reprezentowania
w konkursie na etapie rejonowym.

Do konkursu zgłosiło się 30 zwycięzców eliminacji szkolnych. Reprezentowali oni:
– ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W CIENINIE KOŚCIELNYM,
– ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W CIENINIE ZABORNYM,
– SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W DRĄŻNEJ,
– SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KOSZUTACH,
– ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KOTUNI,
– SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KOWALEWIE,
– NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PIOTROWICACH

Gości, młodych wykonawców i ich opiekunów powitała gorąco Dyrektor Szkoły Pani Anna Lewandowska, która życzyła wszystkim uczniom jak najlepszych prezentacji, a odbiorcom wspaniałych wrażeń artystycznych.
Jury pod przewodnictwem Wójta Gminy Słupca Pani Grażyny Kazuś, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Pani Jarosławy Kobos, Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Słupcy Pani Anny Karpińskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszutach Pani Anny Lewandowskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Aliny Maciaszek oraz Pana Roberta Rusika – recenzenta książek, poety – uwzględniając następujące kryteria:
– dobór repertuaru,
– interpretacja tekstu,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny
oceniło artystów następująco:

KATEGORIA KLAS I – III
I miejsce – Zofia Rzemyszkiewicz, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Zabornym, wiersz – Hanna Niewiadomska ,,Pchła”
II miejsce – Ksawery Rosiak, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Kościelnym, wiersz – Danuta Wawiłow ,,Daktyle”
III miejsce – Maria Dróbka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, wiersz – Julian Tuwim ,,Lokomotywa”

KATEGORIA KLAS IV-VI
I miejsce – Amelia Piotrowska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kotuni wiersz – Małgorzata Nawrocka ,,Obietnice taty”
II miejsce – Julia Gorzelańczyk, Szkoła Podstawowa w Drążnej wiersz – Tadeusz Różewicz ,,Odnaleźć samego siebie”
III miejsce – Maksymilian Wojtkowiak, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, wiersz – Wisława Szymborska ,,Kot w pustym mieszkaniu”

KATEGORIA KLAS VII – VIII
I miejsce – Oliwia Osowiec, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Zabornym, wiersz – Wisława Szymborska ,,Kot w pustym mieszkaniu”
II miejsce – Joanna Pilarczyk, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Zabornym, wiersz – Agnieszka Osiecka ,,Szkoda tych róż”
III miejsce – Konstancja Jarzembowska, Szkoła Podstawowa w Koszutach, wiersz – Bolesław Leśmian ,,Urszula Kochanowska”

Podsumowania konkursu dokonała Pani Wójt Grażyna Kazuś. Wręczyła nagrody i dyplomy laureatom w kategorii klas I – III.
Następnie Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Jarosława Kobos pogratulowała zwycięzcom kategorii wiekowej klas IV – VI.
Najstarszą grupę recytatorów nagrodziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koszutach Pani Anna Lewandowska.
Wójt Gminy Pani Grażyna Kazuś ufundowała nagrodę za szczególną wrażliwość artystyczną. Otrzymał ją Fabian Banasik, prezentujący wiersz ,,Nic dwa razy” Wisławy Szymborskiej.
Nagrodę przyznała również Dyrektor Jarosława Kobos Arturowi Reksowi, który przedstawił utwór Ludwika Jerzego Kerna ,,Śmierć filiżanki”.
Dyrektor Szkoły Pani Anna Lewandowska wyróżniła prezentację Ilony Brzezińskiej w utworze Doroty Gellner ,,Brat”.
Wszystkich uczestników konkursu nagrodzono dyplomami za udział. Dyrektor szkoły wręczyła również podziękowania dla szkół za udział w XVIII Gminnym Konkursie Recytatorskim. Podziękowania trafiły także w ręce opiekunów młodych artystów.
Dla uczestników konkursu, opiekunów i zaproszonych gości organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek.
Szkoła Podstawowa w Koszutach zaprasza miłośników poezji za rok na kolejną edycję konkursu. Gratulujemy wyróżnionym recytatorom i życzymy sukcesów na etapie rejonowym.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/