Europejskie badanie warunków życia ludności(EU-SILC)

23 kwietnia 2024

Termin realizacji badania: 22.04. – 28.06.2024 r.


Metoda badania:

  • wywiad telefoniczny i bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego,
  •  samospis internetowy.

Kim jest ankieter statystyczny?
Ankieter statystyki publicznej nie jest osobą anonimową. Jest on pracownikiem urzędu statystycznego
znajdującego się na terenie danego województwa. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz
upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych zapisanych w Programie Badań Statystyki Publicznej na dany rok.

Jaki jest zakres zbieranych informacji:

  • warunki mieszkaniowe
  • poziom i źródło dochodów;
  • sytuacja materialna;
  • stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb;
  • stan zdrowia;
  • uczestnictwo w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi;
  • aktywność ekonomiczna na rynku pracy.

Europejskie badanie warunków życia ludności(EU-SILC)

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/