Fundusze-dla-MSP.-Rozwoj-wielkopolskich-przedsiebiorstw

Fundusze dla MŚP. Rozwój wielkopolskich przedsiębiorstw

18 lutego 2022

Szanowni Państwo,
zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu, finansowa oferta dla MŚP na cele infrastrukturalne i obrotowe oraz wsparcie eksperckie dla przedsiębiorców przy rozwoju portfela produktów i usług to tematyka bezpłatnego webinarium, które rozpocznie się w poniedziałek 28 lutego o godz. 10.00.

O PROGRAMIE I ORGANIZATORACH:
Spotkanie organizuje Wielkopolski Fundusz Rozwoju. Partnerami wydarzenia są Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Porozumienie Spółek Celowych.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wdrażają instrumenty finansowe powierzone przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju, który został ustanowiony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, by m.in. wspierać przedsiębiorców poprzez oferowanie pożyczek i poręczeń na preferencyjnych warunkach.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych wśród swych zadań statutowych podejmuje także działania informacyjne dotyczące aktualnych przepisów podatkowych i zasad ich stosowania, posiada 16 oddziałów regionalnych.
Porozumienie Spółek Celowych to forum współpracy 27 polskich uczelnianych spółek i doświadczenie ponad 2000 zrealizowanych projektów rozwojowych dla około 1400 przedsiębiorstw. Pomaga firmom tworzyć nowe produkty, nowe technologie, wchodzić na nowe rynki. Posiada dobre praktyki w realizacji wyzwań dla MŚP wynikających z wdrażania w Polsce i Europie zasad Zrównoważonego Rozwoju.
Instrumenty finansowe dedykowane MŚP, które zostaną omówione podczas webinarium:
– Pożyczka Ekspansja – finansowanie celów inwestycyjnych i/lub obrotowych związanych z rozwojem działalności eksportowej.
– Pożyczka Regionalna – finansowanie z przeznaczeniem na realizację zamówień publicznych.
– Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską – finansowanie wydatków inwestycyjnych do czasu uzyskania refundacji w ramach projektu dofinansowanego ze środków WRPO 2014+.
– Pożyczka Miejska – finansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu rozwoju obszarów miejskich.
– Pożyczka Obrotowa – finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług.
– Pożyczka Hipoteczna – finansowanie zakupu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego, powiązanych z prowadzoną działalnością.
– Pożyczka EKOenergetyczna – finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, elektromobilność oraz wykorzystanie OZE minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza.
– Poręczenie – zabezpieczenie spłaty zobowiązań inwestycyjnych oraz obrotowych.

Serdecznie zapraszamy!

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/