Gmina Słupca otrzyma 127 500 tys. złotych

14 lutego 2022

INFORMACJA

Gmina Słupca otrzyma 127 500 tys. złotych na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach konkursu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Urząd Gminy Słupca informuje zainteresowanych, iż wniosek Gminy Słupca o powierzenie grantu w konkursie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach konkursu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa został zaakceptowany.
Zmianie uległy jednak kwoty wnioskowanych sprzętów.
Cena jednostkowa zakupu laptopa została określona na poziomie 2 500,00 złotych (pierwotnie 3 500,00 złotych).
Gmina oczekuje na powiadomienie o terminie podpisania umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, kolejno dokona zakupu sprzętu i przekaże go na własność pełnoletnim uczniom lub rodzicom na podstawie umowy.
O etapach dalszego postępowania będziemy Państwa informować.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej o programie na stronie: ppgr.gov.pl

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/