Gmina Słupca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Słupca

12 maja 2021

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w okresie 01.07.2019-30.06.2021 r. w wyniku utworzenia 11 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat, podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, pracujących w placówce objętej wsparciem, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 61 dzieci w przedszkolu funkcjonującym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieninie Kościelnym.

Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieninie Kościelnym w okresie 21 miesięcy: 01.07.2019-30.06.2021 w ramach 4 zadań:

 1. Utworzenie 11 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Słupca, w tym prace remontowo-budowlane i zakup niezbędnego wyposażenia
 2. Bieżące funkcjonowanie 11 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Słupcy
 3. Zajęcia dodatkowe dla dzieci, w tym wsparcie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zakup pomocy naukowych i zabawek niezbędnych do wspomagania rozwoju dzieci.
 4. Wsparcie nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej
 5. Zajęcia logopedyczne: poniedziałek 13:00 – 14:00, czwartek 13:00-14:00
 6. Rytmika: czwartek i piątek 12:30 – 13;00 /grupa najmłodsza/
  środa 12;00 – 12.30 i czwartek 11:00 – 11:30 /pięciolatki/
  czwartek i piątek 8:00 – 8:30 /sześciolatki/

Produkty projektu:

 • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)-1 szt.
 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 61os.
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 11szt.
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 1os.

Rezultaty projektu:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 1 osoba

Dofinansowanie projektu z UE: 160 251,69 zł
Wartość projektu: 188 531,41 zł

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/