I Sesja Rady Gminy Słupca

9 maja 2024

Na pierwszej sesji IX kadencji wybrani radni w wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 roku, złożyli ślubowanie. Sesję rozpoczął i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, najstarszy wiekiem radny obecny podczas sesji – Pan Józef Włodarczyk. Każdy z piętnastu radnych oficjalnie objął swój mandat po złożeniu ślubowania. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Słupcy Pan Rafał Pirucki wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego.
Otrzymali je:
Julia Bagrowska, Katarzyna Błaszczyk, Ewa Domińska, Henryk Graczyk, Łukasz Graczyk, Agnieszka Grzesiak, Jerzy Kopczyński, Artur Kuchowicz, Krzysztof Matyjaszek, Damian Piasecki, Joanna Pospiech, Dariusz Rutkowski, Roman Śmielkiewicz, Sławomir Wesołek, Józef Włodarczyk.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed ukonstytuowaną nową Radą Gminy IX Kadencji, ślubowanie złożył Pan Bogdan Kukulski wybrany na urząd Wójta Gminy.
W dalszej kolejności radni wybrali Przewodniczącego Rady Gminy Słupca, którym został Jerzy Kopczyński, I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Słupca, którym został Damian Piasecki. II Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Słupca został Krzysztof Matyjaszek.
Radni wybrali także członków poszczególnych komisji.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa w składzie:
1. Ewa Domińska – przewodnicząca Komisji,
2. Henryk Graczyk,
3. Łukasz Graczyk,
4. Krzysztof Matyjaszek,
5. Damian Piasecki,
6. Dariusz Rutkowski,
7. Józef Włodarczyk.

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego:
1. Julia Bagrowska,
2. Katarzyna Błaszczyk
3. Agnieszka Grzesiak,
4. Artur Kuchowicz – przewodniczący Komisji
5. Joanna Pospiech,
6. Roman Śmielkiewicz,
7. Sławomir Wesołek.

Komisja Rewizyjna:
1. Katarzyna Błaszczyk – przewodnicząca Komisji,
2. Henryk Graczyk,
3. Łukasz Graczyk,
4. Roman Śmielkiewicz,
5. Józef Włodarczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Julia Bagrowska
2. Ewa Domińska,
3. Agnieszka Grzesiak – przewodnicząca Komisji
4. Artur Kuchowicz,
5. Joanna Pospiech.

Od tej chwili oficjalnie rozpoczęła się IX kadencja samorządu na lata 2024-2029.
Gratulujemy Włodarzom zaufania Mieszkańców Gminy Słupca i życzymy powodzenia w sprawowaniu swoich funkcji.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/