I sesja Rady Gminy Słupca

2 maja 2024

Słupca, dnia 30 kwietnia 2024 r.

ROS.0002.1.2024.NS

Działając na podstawie Postanowienia Nr 333/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji Rady Miast i Gmin z terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Koninie II wybranych w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Zapraszam na

I sesję Rady Gminy Słupca na dzień:

7 maja 2024 r. o godz. 1000

w Sali Narad Urzędu Gminy Słupca

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych poprzedzone ew. wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze,
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Słupca poprzedzone ew. wręczeniem Wójtowi zaświadczenia o wyborze,
  4. Stwierdzenie kworum,
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Słupca,
  7. Uchwalenie dalszego porządku obrad,
  8. Zamknięcie I sesji Rady Gminy Słupca.

 

 

 Karolina Walczak

/-/ Sekretarz Gminy Słupca

Pismo

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/