III edycja kampanii edukacyjnej pn. Tydzień Liczenia Motyli

10 lipca 2023

W trzecim tygodniu lipca, tj. w dniach 17 – 23 lipca br., Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego organizuje III edycję kampanii edukacyjnej pn. Tydzień Liczenia Motyli. Jest to kampania poświęcona

1) edukacji nt. występujących w Polsce gatunków motyli, ich roli w środowisku i zagrożeń
w kontekście zmian klimatu i antropopresji oraz

2) promocji działań proekologicznych związanych z ochroną motyli, ale i innych owadów zapylających.


Celem działań jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w obszarze znaczenia roślin nektarodajnych, zachowania łąk w krajobrazie wiejskim oraz małych i dużych miast, aktywizacja do zachowywania nieużytków i łąk na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych oraz ogrodów i ogródków przydomowych, promocja modeli „trawników” przyjaznych owadom zapylającym.
W ramach kampanii zachęca się społeczeństwo do wzięcia udziału w liczeniu motyli („Tydzień liczenia motyli w wielkopolskich parkach krajobrazowych”), podczas którego uczestnicy na specjalnie przygotowanej karcie pracy zaznaczają zaobserwowane przez siebie motyle. Wypełnione karty należy odesłać do siedziby ZPKWW pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a następnie uczestnicy liczenia mogą
wzięć udział w losowaniu nagród – nasion łąk kwietnych. Wszystkie szczegóły dotyczące kampanii oraz metodyki prowadzenia liczenia znajdują się na karcie. Kartę liczenia można będzie również pobrać w formacie PDF z naszej strony internetowej

Tydzień liczenia motyli

Kartę liczenia motyli można również pobrać w Urzędzie Gminy Słupca. Informacje dostępne w sekretariacie urzędu.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/