Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

16 lipca 2019

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
WÓJT GMINY SŁUPCA
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy,
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca,
na okres od 16 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r.
wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w miejscowości:
1.Cienin Kościelny (obręb geodezyjny Cienin Kościelny):
część dz. nr 88/2 – parcela 1 o pow. 99,80 m2- tryb bezprzetargowy
część dz. nr 88/2 – parcele 2 o pow. 102,50 m2- tryb bezprzetargowy
część dz. nr 88/2 – parcela 3 o pow. 69,50 m2- tryb bezprzetargowy
część dz. nr 88/2 – parcela 4 o pow. 112,80 m2- tryb bezprzetargowy
część dz. nr 88/2 – parcela 5 o pow. 65,10 m2- tryb bezprzetargowy

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

 

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2019 Wójta Gminy Słupca z dnia 15 lipca 2019 roku

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/