INFORMACJA!

19 września 2023

Wójt Gminy Słupca informuje, że dnia 19 września została zawarta umowa w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Słupca na rok 2024.

Od 1 stycznia świadczeniem usług zajmie się Konsorcjum Wykonawców „ZGO-NOVA” Sp. z o.o. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A z siedzibą w: ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/