Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

10 czerwca 2022

Informujemy, że wniosek Gminy Słupca dotyczący dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został pozytywnie oceniony i przyznano dofinansowanie. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie. Zgodnie z założeniami konkursu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu.
Na podstawie umowy został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na dostawę sprzętu. Po zawarciu umowy z dostawcą i dostawie nastąpi przekazanie sprzętu docelowym beneficjentom programu na podstawie stosownej umowy.
Gmina Słupca jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć, a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami projektu. Te zasady zostaną określone w procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego.
O terminie i miejscu odbioru poszczególni wnioskodawcy będą na bieżąco informowani.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/