Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 18 września 2023 r. w sprawie terminu losowania kandydatów do komisji wyborczych.

18 września 2023

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Słupca obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 22 września 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Słupca, na sali posiedzeń odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
– Nr 1
– Nr 2
– Nr 3
– Nr 4
– Nr 5
– Nr 6
– Nr 7
– Nr 8
– Nr 9.

§ 2
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Koninie II

Bogdan Wincenty RADECKI

Informacja o losowaniach

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/