Informacja KRUS dot. Terminowości zgłaszania wypadków w rolnictwie

13 kwietnia 2021

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników / t.j. Dz. U. 2021 r. poz.266/ o zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany, rolnik, domownik lub inna osoba są zobowiązane zawiadomić Kasę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika tego obowiązku ocenia się przy ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informowanie osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy rolniczej (np. podczas udzielania I pomocy po zaistniałym zdarzeniu) o konieczności jak najszybszego zgłoszenia wypadku do KRUS.

Do zgłoszenia w KRUS wypadku przy pracy rolniczej przez poszkodowanego nie jest konieczne zakończenie procesu leczenia skutków tego zdarzenia.

Za współpracę w tym zakresie – dziękujemy.

Kierownik Placówki Terenowej

/-/ mgr Anita Szykowna

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/