pismo gmina - ilustracja

INFORMACJA NA TEMAT DOTOWANEGO WĘGLA!!!!

22 czerwca 2022

W ostatnim czasie media obiegła informacja na temat możliwości zakupu dotowanego węgla w ilości nie więcej niż 3 tony dla jednego gospodarstwa domowego.
Informuję, że Urząd Gminy Słupca nie posiada żadnych informacji na temat projektu ustawy i nie prowadzi na tę chwilę żadnego naboru wniosków.
W chwili wejścia w życie przepisów prawnych, regulujących tę kwestię, w wypadku przejęcia zadania przez samorządy, stosowną informację podamy Państwu do wiadomości.
Aktualnie prowadzimy w urzędzie przyjmowanie deklaracji o źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), którego termin upływa 30 czerwca 2022 r. Złożenie deklaracji do CEEB niezbędne jest w celu uzyskania dodatku osłonowego.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/