Informacja o godz. rozpoczęcia pracy przez komisje obwodowe

24 maja 2019

Słupca, dnia 24 maja 2019r.

I N F O R M A C J A

Podaje się do publicznej wiadomości, że:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 1 w Kotuni,
2. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 2 w Kowalewie- Opactwie,
3. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 3 w Cieninie Zabornym,
4. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 4 w Cieninie Kościelnym,
5. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 5 w Młodojewie,
6. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 6 w Koszutach,

w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. rozpoczynają pracę w dniu 26 maja 2019r. o godz. 6:00.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/