Ilustracja do artukułu

Informacja o godzinach pracy komisji wyborczych

13 października 2023

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 1 w Kotuni,

2. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 2 w Kowalewie-Opactwie,

3. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 3 w Cieninie Zabornym,

4. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 4 w Cieninie Kościelnym,

5. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 5 w Młodojewie,

6. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 6 w Koszutach,

7. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 7 w Wierzbocicach,

8. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 8 w Piotrowicach,

9. Obwodowa Komisja Wyborcza w obwodzie Nr 9 w Drążnej.

w wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023r. rozpoczynają pracę w dniu 15 października 2023r. o godz. 6:00.


Pełnomocnik Wójta do spraw wyborów
/-/ Marta Sobieraj

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/