Informacja o wynikach naboru

28 marca 2019

na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. kancelaryjnych i obsługi klienta
w Urzędzie Gminy w Słupcy
ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Monika Jabłońska zamieszkała Młodojewo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Jabłońska spełnia wszystkie wymagania niezbędne oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykształcenie wyższe administracyjne i zna specyfikę pracy na stanowisku zbliżonym do ogłoszonego
w naborze, wykazała się najlepszą znajomością najistotniejszych ustaw. W opinii komisji, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku. Komisja rekrutacyjna pozytywnie oceniła umiejętności, kwalifikacje i cechy osobowości oraz sposób myślenia kandydatki.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/