Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

28 maja 2024

Na podstawie art. 35 ust. 1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SŁUPCA

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca,  na stronie internetowej www.gminaslupca.pl oraz BIP na okres od 29 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. wywieszono i opublikowano wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Cienin Zaborny (dz. nr 380/1, obręb ewidencyjny Cienin Zaborny o powierzchni 0,0292 ha) – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania warunków nieruchomości przyległej na podstawie art. 37 ust 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

    Wójt Gminy Słupca

                                                                                                                /-/ Bogdan Kukulski

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/